Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Ønsker råd om medisinering

Spørsmål

Har følgende diagnoser. Spinal Muskel Atrofi 3, Scheuermann, ujevn puls og hjerteflimmer.Har gått fra 50 mg Metoprolol til nå 200 mg.Ved kontroll i aug.18, var fastende puls 81,trykk 160/80.Uten inntak av tabletter.Har sterke smerter i brystet venstre side fremme.Viser ingenting på CT. Tror det kommer av skjevheten i rygg p.g.a. Scheuermann. Bruker 10 mikrog/t Norspan for dette + Panodil. Hjelper minimalt. Vil helst ikke gå opp til 20 mikrog/t. Ved 150 mg Metoprol var puls ca. 60.Ved 200 mg ca.45-50. Virker lavt ?Tidligere, uten medisin, var pulsen ca.90. Bruker følgende medisiner:200 mg Metoprolol 1-0-0. 5 mg Eliquis 1-0-1. 4 mg Detrusitol 1-0-0.10 mg Stilnoct 0-0-1 for søvn.Bruker også 500 mg Panodil etter behov.10 mg Norspan Depotplaster,1 hver uke..Bruker også 20 mg Furix, etter behov p.g.a. væske i ankler.Før Norspan, brukt eg 50 mg Sarotex Retard. 1-0-0. Brukte også 25 mg vanlig om ettermiddag i en periode.Dette verka like bra som Norspan. Ved kontroll i aug. blei det ved ultralyd funnet forkalkning på en hjerteklaff. Hastigheten ut var 3 m/s. Detvar også målt i jan. 2016 og var då en del bedre. Skal på ny kontroll,ved sykehuset, om 1 år. .Problemet er å få bukt med smertene i brystet. Smertene ligg ikke langt inne, men rett under nedre venstre ribb-ben. P.g.a av mange forskjellige medisiner, er eg i tvil om å kunne ta i bruk 25 mg Sarotex vanlig, (har tab.) om ettermiddag, i tillegg. Alternativet er kanskje å slutte med Norspan og gå over til 50 mg Sarotex Retard som før, eller kanskje høyere dose ? Er det andre medisiner som kan ha bedre virkning på slike (muskel)smerter ? Har fortsatt ujevn puls. Den drar seg over et slag, uten å fortsette med dobbelt slag, men fortsetter med vanlig puls. Dette skjer i varierende grad. Har derfor gått tilbake til 150 mg. da det ikke er merkbar forskjell på 150/200 mg. P..g.a. stor gjennomtrekk av fastleger/vikarer, ofte lang ventetid for time,prøver gjennom lommelegen. Det er spørsmålet Sarotex /Norspan som er viktigast å få klahet i.

Mann 72
Svar

Hei.


Du forteller under "tilleggsinformasjon" at du pga stor gjennomtrekk av fastleger / vikarer nå "prøver Lommelegen", og at det er spørsmålet Sarotex/Norspan som er viktigst å få klarhet i. Det skjønner jeg veldig godt, men da har vi straks et problem, for din type problemstilling, -individuell medisiner- er ikke noe vi kan gå inn i her på Lommelegen. Vi gjør også våre brukere oppmerksom (i brukerpremissene) på dette med at vi ikke driver med behandling her, og det å anbefale konkrete medisiner, doser m.v., er individuell behandling, som ikke kan og bør skje over nett, med den begrensede informasjon vi har om pasienten her. 

På Lommelegen gir vi generell helseinformasjon og -rådgivning.  Årsaken til at vi ikke behandler, inkl doserer medisiner osv, er naturligvis at vi ønsker å holde høy faglig standard, og om jeg skulle gå inn i enkeltpersoners medisinbruk og dosering her over nett, så ville det vært meget dårlig legehåndverk og -etikk, og potensielt farlig. Det krever en betydelig mer inngående kjennskap til pasienten for å medisinere / dosere, dvs må man i det minste ha tilgang til pasientens journal for å se historikk, epikriser m.v., muligheten til å undersøke vedkommende og snakke med vedkommende, muligheten for oppfølging og kontroller, alt sammen noe vi mangler her over nett. Jeg håper på forståelse for dette, og for at det er til våre brukeres (og ditt) beste.


Jeg vil allikevel gi deg noen råd og dele noen tanker her med deg:

1) Det er slett ingen dårlig tanke, det å øke Sarotexdosen og se om du da kan greie deg med mindre eller ingen opiater (f.eks. smerteplasteret). Derfor synes jeg at du skal ta det opp med legen din. I beste fall kan det være en riktig god løsning.

2) Smertene i brystet skal ikke bare smertedempes, de må diagnostiseres også. Du må derfor få legen til å undersøke deg, for kartlegge årsaken til smertene. Du sier at du tenker at det er muskulært, og det kan det være, men det kan heller ikke utelukkes at det har andre årsaker, f.eks. nervesmerter, -som skal og kan behandles helt anderledes. Med korrekt diagnose er muligheten for god smertelindring betydelig større.

3) Doseringen av betablokkeren Metoprolol må blant annet sees i sammenheng med ditt blodtrykk og din puls her og nå, derfor vil det være feil av meg å anbefale den ene eller andre dosen, siden jeg ikke vet noe om dette.


Det er betydelig mulighet for å lindre dine smerter, dvs jeg anser det som klart oppnåelig siden vi ikke har noen informasjon her som taler for det motsatte, og som hovedregel er det alltid mulig å gi tilstrekkelig smertedemping når en finner riktig preparat og riktig dose, og der kreves det ofte en liten prosess med flere legekontakter med noen tids mellomrom, for å justere doser, se an virkning, dosere opp eller ned, gi tilleggsmedikasjon osv, så det er en ytterligere grunn til at du på tross av stor legeturnover, skal få dette fulgt opp og behandlet ved reelle legekontakter, og ikke via generell rådgivning over nett.


Jeg håper at jeg har klart å forklare deg hvorfor det ville være helt feil om jeg skulle begynne å velge medisiner og doser for deg nå, og at du følger mitt råd om å ta kontakt med legen din for dette, for det er enhver grunn til å tro at du vil få hjelp, selv med den utskiftningen av legene som det har vært ved ditt legekontor. Jeg ønsker deg lykke til og god bedring.