Omega-3 og blodfortynnende medisin

Spørsmål

Marevan og Omega-3
Jeg kjenner en eldre dame som må ta hyppige blodprøver på grunn av Marevanbruk.
Ved siden av tar hun daglig Omega-3.Hun har spurt sin lege om denne kombinasjonen
er heldig da Omega-3 også virker blodfortynnende,men han svarte at ikke hadde noen betydning.I den senere tid har hun fått endel bloduttredelser,spesielt på armene.Kan Omega-3 forvanske Marevandoseringen?

Kvinne, 52 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Det er riktig at omega-3 fettsyrer kan virke blodfortynnende, hvor stor effekten det har er usikkert. Uansett er det viktig å være forsiktig dersom man bruker blodfortynnende medisiner som Marevan.

Jeg mener ikke at hun bør slutte å ta omega-3, men det som er viktig er at hun tar nøyaktig like mye omega-3 hver dag. Endring i mengden kan føre til enten økt eller svekket blodfortynnende effekt. Helst bør hun også holde seg til ett bestemt omega-3-produkt, da innholdet av fettsyrene kan variere fra produsent til produsent.

Blodutredelser kan være tegn på for stor blodfortynnende effekt. Blodprøver vil vise om dette er tilfelle. Viser det seg at det er vanskelig å finne riktig Marevan-dosering, kan det være grunn til å forsøke å slutte med omega-3, men jeg tviler på at det vil være nødvendig.