Nye astmamedisiner?

Spørsmål

hei, har hatt Parkinson i 3 år. Er det ikke noe ny medisin, har hørt at astmamedisin virker?

Svar

Hei.

Det stemmer at det nå har kommet forskningsrapporter som kan tyde i retning av at astmamedisinen salbutamol kanskje kan forhindre utvikling av Parkinson, eller evt bremse utviklingen av sykdommen hos de som har fått den. Det er kanskje dette du har hørt om, for det har litt i pressen i det siste om dette.
Det betyr ikke nødvendigvis at dette med sikkerhet kommer til å bli en fremtidig medisin mot Parkinson, men at dette er noe en vil forske videre på, for å finne ut om det er slik.

Der gjenstår mye forskning og utprøving før dette evt er en etablert behandlingsform. Men spennende er det helt klart.

Der finnes forøvrig en lang rekke medisiner og behandlingsmetoder mot Parkinson, så få din fastlege til å henvise deg til en nevrolog, om ikke du synes medisinene hjelper godt nok. Eller fastlegen din kan diskutere dine medisiner med en nevrolog og få råd om doser, preparatvalg osv.

Lykke til.