Ny medisin mot Parkinson?

Spørsmål

Hei har hadd Parkinson nu i ca 10 år,så nettopp en artikkel at stoffet SALBUTAMOL som er i astma medisinen kunne stoppe vidre utbreldelsen sv Parkinson....når tid kan man forvente å ta dette i bruk???

Svar

Hei.

Det stemmer at det nå har kommet forskningsrapporter som kan tyde i retning av at salbutamol kanskje kan forhindre utvikling av Parkinson, eller evt bremse utviklingen av sykdommen hos de som har fått den. Det betyr ikke nødvendigvis at dette med sikkerhet kommer til å bli en fremtidig medisin mot Parkinson, men at dette er noe en vil forske videre på, for å finne ut om det er slik.

Der gjenstår mye forskning og utprøving før dette evt er en etablert behandlingsform, og tidsaspektet i dette, som er det du spør om her, kan nok ingen si.
Men spennende er det helt klart.

Ha det bra.