Nexium - bivirkninger?

Spørsmål

Har brukt Losec men legen har nå skrevet ut Nexium. Er intressert i event. bivirkninger ved lengere tids bruk. medesinene virker utmerket med er litt engstelig for event. bivirkninger. Med hilsen

Medisiner: Har brukt Losec men legen har nå skrevet ut Nexium. Er intressert i event. bivirkninger ved lengere tids bruk. medesinene virker utmerket med er litt engstelig for event. bivirkninger. med hilsen

Mann, 72 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei!

Jeg har sakset fra produsentens beskrivelse av bivirkninger:

"Som alle legemidler kan Nexium ha bivirkninger. Dersom man får bivirkninger er disse som oftest milde.
De vanligste bivirkningene som kan forekomme: Hodepine, diare, luft i magen, magesmerter, kvalme, forstoppelse, hudreaksjoner, svimmelhet og munntørrhet ."

Alle medisiner har potensielle bivirkninger og disse listes også opp, men disse er sjeldne:

"I sjeldne tilfeller har man observert følgende bivirkninger for lignende legemiddel:
Søvnløshet, brystutvikling hos menn, betennelse i munnen, soppinfeksjon i
mage/tarmkanalen, forstyrrelser i blodet (f.eks. nedsatt antall blodlegemer), nyre- og leverproblemer, muskel/skjelettsmerter, muskelsvakhet, følsomhet overfor sollys, hårtap, overfølsomhetsreaksjoner, feber, tetthet i brystet, anafylaktisk sjokk, økt svette, ødemer, synsforstyrrelser, smaksfostyrrelser. Hos alvorlig syke pasienter kan depresjon, hallusinasjoner og forvirring forekomme.
Meld alltid fra til legen din dersom bivirkningene blir plagsomme eller dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget."