Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Nedtrapping av Dolcontin og seponeringssymptomer

Spørsmål

Hva er medisinsk forsvarlig når det gjelder dolcontin? Har gått på 450mg daglig i 3 år og skal trappes ned. Jeg er 55 år,kols,akkurat fått en enorm tarmbrokk i mai som vokser daglig. Er i stadie 3 på kolsen. Så er i dårlig form. Så jeg gruer meg til dette og er faktisk redd for at jeg ikke overlever avrusninga. Har gått av en gang før,og blodtrykket og pulsen fløy til himmels. De var redde på Ahus da. Så vil gjerne bli noe beroliget av deg da tenkte jeg.

Mann 55
Svar

Hei, og takk for spørsmålet ditt.


Jeg skjønner godt at du er bekymret for den forestående nedtrappingen, både med tanke på din tidligere opplevelse og at du i tillegg har andre helseplager. Du forteller at du har både tarmbrokk og KOLS i tillegg til at du står på høye doser smertestillende legemiddel. Slik jeg forstår det er det kun Dolcontin som skal trappes ned.


Dolcontin inneholder virkestoffet morfin, og er et sterkt smertestillende legemiddel. Alle sterke smertestillende legemidler gir toleranseutvikling og fysisk avhengighet ved bruk over lengre tid, noe man skal ta hensyn til dersom nedtrapping blir aktuelt, slik som i ditt tilfelle.


Det første vil si at den dosen man starter på etter hvert vil oppleves som for lav til å gi tilstrekkelig smertestillende effekt, samt at noen bivirkninger, som for eksempel søvnighet, vil reduseres over tid. På sikt trenger man altså høyere dose for å få god nok smertestillende effekt, og tåler samtidig noen av bivirkningene bedre.


Fysisk avhengighet er på den andre siden det at man får seponeringssymptomer(ubehagelige effekter ved stopp av legemidlet) ved rask nedtrapping, og er ikke det samme som misbruk. Det kan oppstår altså ved normal bruk som er avtalt med legen. 


For smertestillende legemidler slik som Dolcontin, vil vanlige symptomer ved nedtrapping/stopp med legemiddel kunne være for eksempel angstreaksjoner, svette og skjelving, kombinert med opplevelse av manglende smertestillende effekt. Man kan altså føle seg ganske dårlig. Du beskriver selv også at du fikk en rask blodtrykksøkning og høy puls forrige gang, noe som også kan skje. Jeg vet ikke om det ble effektivt behandlet med legemidler som fikk ned blodtrykket og pulsen den gangen? Det kan være aktuelt å gi medisiner som hjelper på disse symptomene.


Langvarig bruk av sterke smertestillende legemidler, slik som Dolcontin, er foruten toleranseutvikling og fysisk avhengighet knyttet til effekter som økt følsomhet for smerter. Totalt sett kan det altså være vanskelig å trappe ned disse legemidlene, selv i tilfeller hvor det kanskje ikke lenger er behov for den samme smertestillende effekten, og det kan være vanskelig å vurdere.


Det er dessverre ikke noe enkelt svar på hva som er forsvarlig, det vil være personavhengig. Det bør være mulig å trappe ned Dolcontin dersom man er motivert for det, men tilnærmingen må tilpasses den enkelte pasient. Her er det kjempeviktig at du har god kommunikasjon med ansvarlig lege, og at dere er enige om forventinger til behandlingen. 


Jeg er usikker på hva slags nedtrapping som er tenkt i ditt tilfelle – en hurtig avrusning, eventuelt med støtte av symptomlindrende legemidler (for eksempel legemidler som demper blodtrykks- og pulsøkning), eller en langsom nedtrapping over flere uker til måneder. Det vil nemlig påvirke hvordan seponeringsreaksjonene blir.


Jeg tenker at det er viktig at du i utgangspunktet har god oppfølging av fastlege eller annen kontaktlege og får nødvendig behandling for de helseproblemene du allerede har når du nå skal i gang med nedtrapping av Dolcontin. Med tanke på at du bruker en høy døgndose Dolcontin er kanskje også en tverrfaglig smerteklinikk, f.eks. fra Ahus inne i bildet i tillegg til fastlege? De har nok også god kompetanse på nedtrapping av smertestillende legemidler.


Jeg anbefaler deg å kontakte den ansvarlige legen eller avdelingen du skal nedtrappes ved og fortelle om bekymringene dine. Dersom det er samme avdeling som forrige gang, er de kanskje klar over de problemene som oppstod sist? Husk også å ta opp det at du bruker et legemiddel for angst/uro – det må tas hensyn til ved nedtrapping av Dolcontin.


Jeg beklager at jeg ikke kan gi deg et konkret svar på hva som er forsvarlig i ditt tilfelle, det viktigste er at du og legen din blir enige om hva som er den beste behandlingsplanen for deg, og at du føler deg trygg på at du blir ivaretatt der du trappes ned. Som jeg skrev tidligere, bør det være fullt mulig å trappe ned på Dolcontin uten at det er farlig for deg, men i og med at du er bekymret så er det viktig at du får avklart det du lurer på med ansvarlig lege/avdeling på forhånd. Lykke til med behandlingen.


Vennlig hilsen Anne