Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Nedsatt hukommelse etter bruk av antidepressiva?

Spørsmål

Hei! Jeg har noen spørsmål i forbindelse med bruken av zoloft/sertralin. Jeg har stått på 100 mg daglig nå i over to og et halvt år, grunnet en alvorlig, depressiv episode, som resulterte i sykehusinnleggelse. Jeg har hatt god effekt av medisinen. For inntil en stund siden gikk jeg også på olanzapine (10 mg) daglig, men etter gradvis nedtrapping har jeg nå seponert denne medisinen. Jeg lurer på hvor lenge det er anbefalt at man bør stå på zoloft? Jeg leser av pakningsvedlegget at denne medisinen er med på å forebygge nye depressive episoder. Jeg har lest litt på nettet at langvarig og ubehandlet depresjon kan føre til varige skader på hjernen, ved at man får nedsatt konsentrasjon og hukommelse. Jeg har nok sannsynligvis gått med depresjon i mange år, uten at det har blitt tatt tak i, og uten at jeg har vært klar over dette selv. i 2017 slo det altså ut i full blomst, og jeg fikk også en lei psykose med på kjøpet. Etter denne episoden og medisinene jeg ble satt på, føler jeg selv at jeg fungerer bra i dagliglivet, både i skole, jobb og på fritiden. Men kanskje har jeg fått litt dårligere hukommelse enn før? Fordi jeg føler selv at jeg innimellom sliter med å huske ting, særlig på skolen. Kan dette skyldes en permanent skade fra ubehandlet depresjon? Er det noe som kan gjøres for å reparere denne skaden? Hjelper antidepressiva til med å reparere hjernen? Jeg har vært heldig og ikke fått noen form for bivirkninger av disse to preparatene, men kan dette komme senere, etter flere års bruk? Hva med såkalte ekstrapyrmidale bivirkninger? Er det andre farer jeg bør være oppmerksom på, for eksempel leverskade eller annet, som jeg bør undersøke regelmessig hos fastlegen? Og hvordan er det i forhold til antidepressiva og alkohol? Jeg er ikke den som drikker ofte, snarere tvert i mot, men når jeg først er på fest, går det ned en del alkohol. Og hva med snus? Jeg snuser daglig. Er det annet jeg bør være oppmerksom på?

Kvinne 33
Svar

Hei. 

Jeg skal forsøke å svare på spørsmålene dine ett av gangen:


"Jeg lurer på hvor lenge det er anbefalt at man bør stå på zoloft?"


Det er helt individuelt. Men en god regel er at man bør bruke den i lengre tid, gjerne mange måneder, etter at man har blitt helt symptomfri, for deretter å trappe ned gradvis, om det er ønskelig.

Diskuter derfor dette konkret med legen som gir deg disse medisinene. Noen mennesker bruker det til og med fast, dvs over mange år, hvis det viser seg at man får tilbakefall ved forsøk på å slutte med dem.


"Men kanskje har jeg fått litt dårligere hukommelse enn før? Fordi jeg føler selv at jeg innimellom sliter med å huske ting, særlig på skolen. Kan dette skyldes en permanent skade fra ubehandlet depresjon?"


Det er på ingen måte vanlig å få dårligere hukommelse etter en depresjon. Med hukommelse er det ofte slik at dersom en er redd for å ha fått dårlig hukommelse, f.eks. slik du er nå ved at du har lest det du har lest om dette, så vil alminnelig forglemmelser og ting man ikke husker, gjerne bli "hengt på den knaggen", og feilaktig bli kalt "hukommelsesproblemer", nettopp fordi man har fokus på dette, mens det i virkeligheten kanskje ikke er reelle hukommelsesproblemer ut over det som vi alle har nå og da. Du skriver at du innimellom sliter med å huske ting, særlig på skolen. Slik er det riktig mange som har det, så vanlig at det vel heller kan kalles normalt. Jeg tenker derfor at det på ingen måte er sikkert at du har noen reelle hukommelsesproblemer, og anser det som lite sannsynlig, og jeg anbefaler deg derfor å ikke være opptatt av dette.


"Er det noe som kan gjøres for å reparere denne skaden?"


Nå er altså det spørsmålet altså for din del etter alt å dømme uaktuelt og hypotetisk, siden jeg ikke tror du har noen slik hjerneskade. Men generelt sett så er alle hjernens funksjoner, også hukommelsen, høyst opptrenbare. Det gjelder både for skadede og ikke-skadede hjerner. Hukommelsen kan i stor grad trenes opp ved forskjellige teknikker, og et er jo noe alle mennesker har nytte og glede av, så du kan jo godt ha det som et prosjekt fremover, uansett. Du finner masse tips om dette på nettet, men stort sett så handler det om å utfordre seg ved å anstrenge intellektet, hukommelsen og hjernen, gjerne med ting man ikke har gjot før, lære noe nytt, velge noe som fremstår som veldig vanskelig, som f.eks. å lære seg kinesisk, for å ta et tilfeldig eksempel.


"Hjelper antidepressiva til med å reparere hjernen?


Det retter opp i den "kjemiske ubalansen" man har i signalstoffene i hjernen ved en depresjon, slik at en får mer av de signalstoffene som brukes i prosesser forbundet med glede, behag m.v.


"Jeg har vært heldig og ikke fått noen form for bivirkninger av disse to preparatene, men kan dette komme senere, etter flere års bruk?"


Nei, det gjør ikke det.


"Hva med såkalte ekstrapyrmidale bivirkninger?"


Det er ikke vanlig, og det forsvinner som oftest ved reduserte doser eller kort tid etter seponering


"Er det andre farer jeg bør være oppmerksom på, for eksempel leverskade eller annet, som jeg bør undersøke regelmessig hos fastlegen?"


Det er generelt et trygt medikament å bruke, og blodprøver trenger man ikke rutinemessig å ta når en bruker dette.


"Og hvordan er det i forhold til antidepressiva og alkohol?"


Det er ikke totalforbud mot å bruke litt alkohol når en bruker antidepressiva, men generelt er det frarådet, siden begge deler virker på hjernen. Hvis en skal bruke litt, så bør en være mer forsiktig enn man er til vanlig, for å sikre seg mot uheldige virkninger, som f.eks. økt beruselse av samme mengde alkohol eller atypisk rus.


"Og hva med snus?"


Det er ikke et problem i seg selv å kombinere snus og disse medikamentene.


 "Er det annet jeg bør være oppmerksom på?"    


Nei, jeg vet ikke hva det skulle være. 

Håper svaret er til nytte for deg og at du fikk svar på dine spørsmål. Ha det bra.