Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Medisiner som ikke går sammen?

Spørsmål

Jeg bruker Venlix 75 mg depot, Losartan 50 mg, Symbicort, Simvastatin 10 mg og Zopiclone 7,5 mg.
Spørsmålene mine er hvem som egentlig har ansvaret for hvilke medisiner som går an å kombinere.
1. Jeg var til øyelege og fikk dråper i øynene for at legen skulle sjekke netthinnen. Fikk trykksmerte i brystet,
og fikk legge meg ned. Har aldri hatt noe lignende før.
Neste gang fikk jeg en annen type dråper og merket ingenting. Dette var når netthinnen begynte å løsne,
og jeg måtte ha laser for at tette.
2. Ved en koloskopiundersøkelse fikk jeg Fentanyl (stavingen er kanskje feil), og det hadde ingen virkning.
Fikk maksimal dose men merket ingenting, ble helt "hysterisk" istedetfor" smertlindret og rolig. Aldri
reagert sånn før.
Har alltid en lapp i lommen med hvilke medisiner jeg bruker og viser legen.
Kan det være sånn at Venlix og morfin ikke går sammen? Blodtrykket steg til 210/105 under undersøkelsen, og jeg krevde selv at den ble stoppet. Normalt blodtrykk 130/85.
Noen antibiotika skal vel ikke heller kombineres?
Når jeg viser oversikten på medisinerne til øyelege, gynekolog, gastro, eller hvem det nå er virker de ikke så intressert.
Håper dere kan klare ut litt av dette. Alle kanskje reagerer forskjellig, men morfin og Venlix trur jeg selv ikke går sammen.

Svar

Hei.

Du stiller gode og viktige spørsmål her. Det er velkjent for enhver lege at en rekke medisiner kan påvirke hverandres effekter i kroppen m.v., og at noen overhodet ikke skal kombineres, mens andre kan kombineres under nøye overvåking og små doser, mens andre er greit å kombinere osv. Det med at medisiner påvirker hverandre slik, heter interaksjoner.
Der finnes en veldig grei nettside som både leger og andre kan bruke, dersom en lurer på medikamentkombinasjoner: www.interaksjoner.no Der kan man skrive inn navnet på medisinen, og så får en opp svar på om kombinasjonen er farlig, problematisk eller grei.

Det første du spør om er om "hvem som egentlig har ansvaret for hvilke medisiner som går an å kombinere". Det er et enkelt og greit svar på: Enhver lege som skriver ut en medisin til en pasient, har en åpenbar plikt til å tilse at ikke det medfører farlige medikamentkombinasjoner. Derfor spør vi alltid om hvilke medisiner pasienten bruker fra før av, om vi skal gi en ny medisin, enten fast eller som engangsdose.

De medisinene du bruker fast, er uproblematiske kombinasjoner.

Så fikk du Fentanyl ved et engangstilfelle. Fentanyl er forøvrig IKKE morfin, slik jeg får inntrykk av at du tenker. Det er et svært sterkt smertestillende medikament, og det er morfin også, men det er kjemisk helt ulikt.

Kombinasjonen Fentanyl - Venlix:

Her kan vi lese følgende i www.interaksjoner.no:
"Mulig risiko for serotonergt syndrom. Dette er rapportert en sjelden gang når fentayl kombineres med SSRI, men sett i forhold til alle som bruker kombinasjonen fentanyl og et legemiddel som hemmer reopptak av serotonin, er risikoen så liten at den i praksis kan ses bort fra."

Serotonergt syndrom er en potensielt farlig tilstand, som du gjerne kan lese mer om her:
http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/psykisk-helse/serotonin-syndrom-35081.html?page=2

I pasienthandboken.no kan en lese følgende beskrivelse av serotonergt syndrom:
"Symptomer på serotonin syndrom opptrer typisk innen minutter til få timer etter å ha tatt et nytt medikament, eller etter å ha økt dosen på et medikament du allerede bruker. Symptomer og tegn er oppfarenhet, uro, forvirring, rask puls, utvidete pupiller, tap av muskelkontroll, muskelkramper, sterk svette, diaré, hodepine, skjelvinger, gåsehud.
Alvorlig serotonin syndrom kan være livstruende. Tegn på alvorlig tilstand er høy feber, kramper, uregelmessig puls, bevisstløshet."

Serotonergt syndrom kan gi lavt blodtrykk, men du fikk høyt blodtrykk. I tillegg er det svært sjeldent at det oppstår med kombinasjonen Venlix og Fentanyl, jfr ovenfor. Så jeg tror alt i alt ikke at det var det du hadde, men kan ikke si noe sikkert her over nettet og i ettertid. Du kan evt be fastlegen din lese i beskrivelsen av hva som skjedde under undersøkelsen, om hva man mente hendte med deg. Jeg går sterkt ut fra at dette er omtalt i epikrisen.

Morfin og Venlix, slik du spør om (men altså ikke fikk) er forøvrig en uproblematisk kombinasjon.

Håper at dette var avklarende for deg. Men spør altså fastlegen din om det er beskrevet fra sykehusets side, hva som skjedde da du fikk Fentanyl, så får du kanskje et svar.
Og fortsett å ha med deg en lapp med dine faste medisiner, og vis det til enhver lege du er hos, det er svært smart og en god kvalitetssikring!
Ha det bra.