Medikamenter og bilkjøring. 8-timers grensen.

Spørsmål

Hei - Jeg har en utvidet aorta ascendens - til ca 45 mm. Siste måling på ett år var uforandret. Er en mann som har hatt en del fysisk arbeid - litt over det normale. Blodtrykket har vært forhøyet, men er nå regulert til et fint nivå med medisin. Spørsmålet er om en slik utvidelse har årsak i et forhøyet blodtrykk? Resten av aorta har normal tykkelse. Et lite tilleggsspørsmål: Vedrørende førerkort/medisiner - jeg kan ta inntil 25 mg Sobril pr. døgn, men har behov for Paralgin Forte fra tid til annen pga nakkesmerter. Ved inntak av 1 stk. Paralgin Forte, og en ventetid på åtte timer - er det da innenfor reglementet ang bilkjøring? NSAID medisiner er uaktuelt for meg.

Mann 71
Svar

Hei.


Høyt blodtrykk kan generelt sett være en medvirkende faktor i utvikling av aortaaneurysme (utposning av pulsåren).


Når det gjelder bilkjøring og Paralgin forte, så kan du kjøre bil 8 timer etter inntak av en slik tablett.


Ha det bra.