Mazindol og bivirkninger

Spørsmål

Hvilke bivirkninger/virkninger har Mazindol (Sanorex,Mazanor,Teronac)når det blir brukt som slankemiddel?

Mann, 37 år

Svar

Hei!

Mazindol er et amfetaminliknende stoff som påvirker sultsenteret i hjernen. Den viktigste bivirkningen er en stor fare for avhengighet ved lengre tids bruk, dessuten kan man bli trøtt og sløv og dette kan være farlig hvis man kjører bil o.l.

Øvrige bivirkninger kan være forvirringstilstander, problemer med blodtrykket, allergiske reaksjoner, skjelvinger, tørr munn, hodepine, angst, søvnproblemer og impotens.

Jeg synes ikke dette er et fornuftig slankemiddel å bruke ut fra avhengighets- og bivirkningsprofilen.