Lovlig innførsel av cannabis til privat medisinsk bruk

Spørsmål

Hei!

Jeg har i flere år vært plaget med kroniske smerter i nakke/brystmuskulatur og armer. Jeg har vært hos flere leger, tatt MR, CT og gått til x antall fysioterapeuter. Jeg har forsøkt psykoterapi, kiropraktor og psykolog, og jeg har til og med forsøkt rosenterapi og healing - alt dette uten resultat.

Jeg har etterhvert innsett at dette er noe jeg må leve med, og prøver å ikke gjøre de tingene i hverdagen som gjør meg dårlig, men det er naturligvis vanskelig når det som gjør meg dårlig f.eks. er å skrive forhånd, på tastatur, lese bøker (holde boka oppe), sitte, ligge (i de fleste stillinger) osv. Bruker av og til Tramadol som smertestillende, men jeg blir så dårlig dagene etter at jeg prøver å la være.

Nå til spørsmålet mitt:
Jeg var på ferie i Amsterdam i fjor, og der fikk jeg ved en tilfeldighet muligheten til å prøve og drikke Cannabis-te. Jeg har aldri forsøkt andre rusmidler enn alkohol tidligere, og var naturligvis veldig skeptisk, men jeg hadde hørt av andre at det kunne ha smertelindrende effekt - og det hadde det! Det var flere år siden jeg hadde klart å sitte normalt uten å ha vondt noen steder, og det beste var at det tok noen dager før de store smertene kom tilbake. Et mirakel!

Jeg tenkte på dette lenge, og tok for noen uker siden mot til meg og gikk til fastlegen for å spørre om dette var noe jeg kunne få resept på i Norge. Jeg har lest at det er lov å reise ut å ta med seg 1 mnd. dose inn igjen. Hun sa hun hadde ringt til legeforeningen og spurt om hun hadde lov å foreskrive dette, og de hadde sagt at det ikke er noen i norge som har lov til å foreskrive dette, men stemmer det?

http://www.nrk.no/norge/innforer-cannabis-lovlig-til-norge-1.11680455

I følge denne artikkelen skal det være mulig. Må jeg til en spesialist for å få en vurdering?

Jeg har forsøkt cannabis her hjemme i Norge i etterkant, men det er svært ubehagelig å ta kontakt med det kriminelle miljøet, jeg føler meg overhodet ikke trygg.

På forhånd takk for svar!

Svar

Hei,

Med hjemmel i legemiddelloven (lgml.) er det gitt forskrifter om hvilke stoffer som klassifiseres som narkotika, strafferettslige konsekvenser av ulovlig befatning med slike stoffer, og hva som kreves for at narkotika likevel skal kunne innføres, tilvirkes, omsettes, oppbevares og brukes uten å risikere straffesanksjon.

Narkotikalisten var tidligere en egen forskrift, men siden 2013 har den vært en del av narkotikaforskriften. Siden du selv mener at virkningen av cannabis var mirakuløs, kan jeg nevne som en kuriositet at forskriften uttrykkelig rammer "...de overjordiske deler av alle vekster av slekten cannabis...", men jeg skynder meg å tilføye at Statens legemiddelverk nok først og fremst siktet til den plantevitenskapelige definisjonen av uttrykket "overjordisk", da listen ble utarbeidet .

Cannabis i (nesten) alle former er altså definert som narkotika, og dermed må særlige unntak være oppfylt for likevel å kunne ha lovlig befatning med stoffet.

Et slikt unntak vil være at legemiddel som inneholder cannabis blir godkjent til foreskriving av lege i Norge. Etter hva jeg forstår, fungerer det i praksis slik at Legemiddelverket gir tillatelse til å markedsføre det aktuelle legemiddelet, som deretter kan selges på apoteket.

Det følger for øvrig av lgml. § 23 fjerde ledd at omsetning, utlevering og forsendelse av narkotika bare er tillatt til medisinsk og vitenskapelig bruk.Det følger av lgml. § 24 at det er forbudt å være i besittelse av eller å bruke narkotika uten lovlig adkomst, og overtredelse er straffbart etter § 31.

Det finnes etter hva jeg kan se kun ett eneste legemiddel som inneholder cannabis, som lovlig kan foreskrives av lege i Norge, og det er munnsprayen Sativex som er omtalt i artikkelen som du viser til. Men iht. Felleskatalogen er det kun særskilte plager som følge av MS som kan behandles med legemiddelet, i visse tilfeller. Behandling er således neppe tilgjengelig for din del.

Dermed har legen din rett i at hun ikke har lov til å foreskrive cannabis-te som legemiddel til deg.

Men det som artikkelen omhandler, er et annet unntak til hovedregelen om at enhver befatning med cannabis er ulovlig i Norge. Det følger nemlig av lgml. § 13 sjette ledd at det kan fastsettes forskrift om egenimport av legemidler. Slik forskrift er fastsatt i legemiddelforskriften § 19.

Legemidler med innhold av narkotika kan, til eget personlig, medisinsk bruk, medbringes ved inn- eller utreise når legemidlene er rekvirert av lege eller tannlege, mengden medbrakt legemiddel ikke overstiger én måneds forbruk etter angitt dosering og den reisende kan dokumentere, for eksempel ved hjelp av pakningens etikett, resept eller legeerklæring, at legemidlene er rekvirert til eget personlig, medisinsk bruk.

Når legemidler er innført etter denne bestemmelsen, vil man etter mitt skjønn med lovlig adkomst være i besittelse av, og bruke narkotika, og man kan dermed ikke straffes etter lgml. § 24, jf. § 31. Det er vel også det som menes med Legemiddelverkets uttalelser i artikkelen.

Jeg kan ikke noe om nederlandsk rett eller hvilke legemidler og narkotika som lovlig kan foreskrives i Nederland, men etter hva jeg forstår må man etter konsultasjon hos lege der, få foreskrevet cannabisholdig legemiddel til medisinsk bruk, kjøpe det på apotek i Nederland, og innføre det til Norge på ovenfor beskrevne vilkår. Det nytter altså ikke å bli henvist til spesialist i Norge, men hvilke vilkår en nederlandsk lege vil stille opp for å foreskrive det aktuelle legemiddelet, har jeg ingen formening om. Man må nok i alle fall være forberedt på å dokumentere grundig sine diagnoser, symptomer og gjennomgått behandling i Norge.

Det er ikke min intensjon å gi en oppskrift på hvordan man skal omgå forbudet mot besittelse og bruk av cannabis i Norge. Men med gjeldende regelverk, har man altså denne muligheten til å skaffe seg lovlig tilgang til legemidler som inneholder cannabis, men som ikke er godkjent som legemidler i Norge.

Med vennlig hilsen

Christian A. Kramer
advokat