Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Leverskadelig virkning av blodtrykksmedisiner

Spørsmål

For ca 12 år siden fikk jeg konstatert kronisk leverbetennelse ved vevsprøve på sykehus. Siden jeg var 44 har jeg brukt medisiner for høyt blodtrykk. Diovan comp 150 /12,5 mg, Lasix Retard 30mg, og Amlodipin sandoz 10 mg. I følge vedlegget skal 2 av disse medisinene ikke brukes ved leverskade. Dette har jeg tatt opp med fastlegen uten å nå fram. Mitt spørsmål er om det finnes medisiner mot høyt blodtrykk som ikke er skadelig for leveren?

Mann 62
Svar

Hei.


Tilnærmet alle legemidler kan ha bivirkninger, inklusiv uheldig påvirkning av leveren for en god del medikamenters vedkommende. Det å bruke et legemiddel, er derfor til enhver tid en kalkulert risiko, hvor nytteverdi (f.eks. det å holde blodtrykket nede) må holdes opp mot potensielle bivirkinger, som f.eks. uheldig påvirkning av leveren. Hvis din lege har vurdert det slik at du må og kan bruke disse medikamentene, som kan påvirke leveren uheldig, så tar jeg for gitt at legen din følger med på leverprøvene dine, slik at du kan være sikker på at de ikke påvirker leveren din. Det er ikke slik at fordi om at preparat kan påvirke leveren negativt, og det står anført i pakningsvedlegget, så vil det faktisk skje. Det er bare en mulighet, og det garderer man seg mot ved å følge med på leverprøvene. Hør med legen din om ikke det er tilfelle. Hvis dine leverprøver er stabile, så betyr det at din lever tåler disse. 

Så til ditt spørsmål: Ethvert medikament kan ha bivirkninger, svært mange fra leveren også. Og hvor potensielt leverskadelig et medikament er for en enkelte pasient, kan ikke forutsies. Det kan godt være at du, om du skiftet til et medikament som ofte er mindre leverskadelig, faktisk ville forverre din leverfunksjon. Derfor tenker jeg at det kjente er det trygge, og at hvis leverprøvene dine er stabile, så tåler du faktisk disse, og da bør du ikke begi deg inn i ukjent terreng med nye medikamenter, som kan gi uforutsette bivirkninger.  Forøvrig er blodtrykksmedisiner i gruppen betablokkere ofte ganske trygge ved nedsatt leverfunksjon. Men det er ikke ensbetydende med at du bør skifte til disse. Alt i alt er en god regel: "Hvis noe fungerer, ikke forandre det". Hør litt nærmere med legen din om dine leverprøver sjekkes regelmessig og at legen kan bekrefte at du tåler disse medisinene, det er derfor det beste rådet jeg kan gi deg her. Ha det bra.