Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Legemidler ved sosial angst og bivirkninger

Spørsmål

Hei. Noen spørsmål om SSRI. Jeg er en kvinne på 53 år, jeg brukte lavdose Zoloft for sterk pms i flere år, senere fikk jeg utløst sosial angst (som nok har ligget der alltid), men en situasjon i jobben min som sykepleier fremkalte det igjen. Jeg forsøkte da Effexor med god effekt, men fikk høy puls/ blodtrykk, Cipralex fjernet all gledefølelse, Zoloft var kanskje litt bedre. Legen min satte meg på Brintellix i fjor, den var fin fordi man klarte å være glad og ikke så flat i følelsene. Jeg har kommet i overgangsalderen også. Spm 1) De siste månedene har jeg fått eksem på hendene, ved knokene og et sted på leggen, (har ikke allergi). Jeg sluttet med Brintellix en periode for jeg mistenkte den, det ble nok litt bedre, men så begynte jeg på tabletten igjen. Nå er eksemet vokst igjen. Jeg er jo sykepleier og vasker hendene litt vel mye, både på jobb og ellers. Men har alltid tålt vaskingen godt. Jeg lurer på om det er sansynlig at Brintellix kan ha noe med dette utslettet å gjøre ? i så tilfelle er det sansynlig at Zoloft vil gi samme reaksjon ? Brintellux gir også en svært ekkel følelse i magen rett etter jeg har tatt den, nesten så man brekker seg. Det er synd med disse bivirkningene, for det er en god medisin ellers. Den rare følelsen i magen gjør meg redd for å få mavesår eller lignende.. Jeg har stort sett kommet over den sosiale angsten på jobben, men jeg er veldig tenkende og grunnende person, og bli lett anmasende og virker lett depressiv ovenfor mine nærmeste, sier de. SSRI har hjulpet på denne situasjonen. Jeg har også ønsket å ta medisinen av hensyn til mine nærmeste. Jeg har fått psykologhjelp, men det er ikke alt som kan endres. Spm.2) Jeg har altså nå brukt SSRI i fem-seks år kontinuerlig, i tillegg til flere år med lavdose mot pms. Hva viser forskning om risiko ved fortsatt bruk, kan det medføre noen vesentlig helseskade ? Spm 3) Finnes det en annen tilsvarende medisin som evt. har annen bivirkningsprofil tror du? Vennlig hilsen en sykepleier på 53 år

Svar

  

Hei, og takk for spørsmålet ditt. Dette er et veldig komplisert område, og det gjør det dessverre vanskelig å gi konkrete svar, men jeg går gjennom de tre spørsmålene du hadde, og håper du får nytte av svaret.


Jeg starter her i samme rekkefølge som du gjør, med spørsmålet ditt om Brintellix kan gi eksem (og magesår) og om Zoloft også kan gi eksem:


Når det gjelder eksem, er du helt sikkert kjent med at det kan skyldes flere ting, og at man ikke alltid vet hva som fører til at noen får eksem. Du sier her at du ikke har allergi. Når det gjelder vaskemidler og hyppig håndvask kan det godt tenkes at du reagerer på dette nå, selv om du ikke har reagert tidligere. Det er typisk at kontaktallergier oppstår etter at man har blitt utsatt for en bestemt ingrediens i vaskemidlene over lengre tid. Men du beskriver jo også eksem på leggen, og den er det ikke sikkert du vasker like ofte. Eksem er som du kanskje kjenner til en betennelsesreaksjon i huden. Før du vurderer å slutte med medisinen din er det viktig at du får legen din til å se på eksemet ditt. Som sykepleier vil jeg anta at du har sett mange eksemer tidligere og kjenner det igjen, men det kan alltid være greit å få noen andre til å se på det, for å forsikre deg om at det er riktig diagnose.


Grunnen til at jeg sier dette er at det er rapportert hudbivirkninger ved bruk av Brintellix, men det er mest av andre typer bivirkninger. Du har kanskje selv sjekket pakningsvedlegg og Felleskatalogen, og sett at kløe står nevnt som en mulig bivirkning der. Jeg har undersøkt WHOs internasjonale bivirkningsdatabase, som lister opp alle de bivirkningene som er registrerte av et gitt legemiddel. Av de bivirkningene som er rapportert for Brintellix er bare 2 av dem (= 0,03 %) eksem. 

Ofte kan det også være uklart om bivirkningen som rapporteres inn skyldes legemidlet eller ikke. Når det er snakk om rapportering av bivirkninger, holder det at man tilfeldigvis fikk eksem under bruk av medisinen for at det skal meldes inn. Det er altså ikke bevist at medisinen kan gi eksem. Derimot var hudutslett og andre hudreaksjoner rapportert ganske ofte. Ha gjerne i minne at eksem kan utløses eller forverres av en rekke faktorer, blant annet kløe, utslett, stress og psykiske faktorer.


Når det gjelder magebivirkningen du beskriver, er forskjellige typer mageubehag generelt sett vanligere enn hudreaksjoner. Magesår er likevel svært, svært uvanlig. Generelt kan SSRI gi en ørliten risiko for magesår, men hovedsakelig dersom du også bruker blodfortynnende medisiner eller NSAIDs (blant annet Ibux/Ibumetin, Naproksen, Voltaren) i tillegg.  


Det er rapportert mange forskjellige typer bivirkninger som faller inn under ubehag i magen. Du beskriver her at det er noe som oppstår rett etter at du har tatt medisinen. Siden det tar lang tid før medisinen tas opp i kroppen, kan det kanskje være et av innholdsstoffene i tabletten som gjør at du får den ekle følelsen i magen(det aktive stoffet eller hjelpestoffene)? Jeg vet ikke om du tar medisinen med eller uten mat, men noen ganger kan man oppleve at mageplager blir dempet når man tar tablettene sammen med mat. Så hvis du ikke allerede gjør dette kan det godt forsøkes. Det påvirker ikke effekten av Brintellix. 


Slik du beskriver plagene dine, synes jeg at du skal snakke med din fastlege eller forskrivende lege hvis ikke det er fastlegen, om disse problemene. For som du forteller fungerer medisinen godt, men du opplever plagsomme effekter av å bruke den. Jeg kan dessverre ikke si om de bivirkningene du opplever skyldes Brintellix eller ikke, men hvis du syns det er plagsomt er det uansett viktig at legen din tar tak i dette.


Du nevner også Zoloft som et mulig alternativ, siden du har brukt det før. Hudreaksjoner er en vanlig bivirkning av flere ulike typer SSRI og lignende legemidler, og jeg kan derfor ikke garantere at du ikke vil oppleve det Zoloft. Her er også andre kløende hudplager og utslett rapportert ganske ofte sammenlignet med eksem. Jeg kommer tilbake til det under det tredje spørsmålet ditt, men Brintellix er ikke å regne som en SSRI. Det skyldes at den virker på en del andre signalstoffer i hjernen i tillegg til serotonin.


Det andre spørsmålet ditt er om det er noen langtidseffekter av å bruke SSRI.


Den viktigste langtidseffekten ved bruk av SSRI ser ut til å være på bentettheten. Denne effekten er ikke så stor, men tilstrekkelig til at du i samråd med din lege bør være føre var med tanke på å forebygge benskjørhet og brudd senere. I tillegg vil man ha litt høyere risiko for å utvikle diabetes dersom man har gått opp i vekt i forbindelse med medisinene. Brintellix som du har brukt i det siste, er et relativt nytt legemiddel og det er derfor mindre tilgjengelig data for denne medisinen og fortsatt ukjent om denne medisinen påvirker bentettheten. Det er usikkert om effekten kan bli dårligere ved langvarig bruk eller ikke, da depresjon eller angst kan forverres under behandling, og fordi noen pasienter i all hovedsak opplever placebo-effekt i stedet for reell effekt av behandlingen.


Utover dette angir blant annet RELIS at det er det rapportert et fåtall andre bivirkninger etter lengre tids bruk, slik som uro og søvnforstyrrelser. Disse, og lignende bivirkninger, forsvant når pasienten sluttet å ta medisinen. Denne typen bivirkninger oppstod dessuten kun hos noen få personer.


Oppsummert er det hovedsakelig bentetthet og diabetes som kan være aktuelle å følge opp ved langtidsbruk av SSRI. Dette er tilstander som kan følges opp hos fastlegen, og som ikke behøver å utvikle seg til helseskade. 


Ditt tredje spørsmål dreide seg om det finnes en tilsvarende medisin som Brintellix uten bivirkningene du har opplevd?


Du oppgir å ha brukt følgende medisiner samt årsak til at du sluttet å ta medisinen: For Zoloft oppgir du ingen årsak utover at den ble brukt på grunn av PMS. Når det gjaldt Efexor fikk du høy puls og økt blodtrykk. Cipralex gjorde at du mistet gledesfølelsen.


Av disse medisinene er det Zoloft og Cipralex som er såkalte SSRI. De gjør at effekten av signalstoffet serotonin i hjernen blir bedre. Efexor er et såkalt SNRI, og vil i tillegg til serotonin påvirke nivået av signalstoffet noradrenalin. Brintellix er en annen type virkestoff og har effekt på mengden av mange forskjellige signalstoffer i hjernen, inkludert både serotonin og noradrenalin. Dersom du må velge bort Brintellix finnes det ikke noen virkestoffer i nøyaktig samme gruppe for deg.


Det er likevel mange medisiner som kan ha effekt ved sosiale angstlidelser. Både SSRI og SNRI er de som anbefales å starte med. Av SSRI har du ennå ikke forsøkt for eksempel fluoksetin eller paroksetin. Blant SNRI har du ikke prøvd duloksetin. I tillegg finnes virkestoffer som bupropion, som også kan forsøkes ved angstlidelser og depresjon. Det er din lege (i samråd med deg) som må finne en medisin som passer for deg, jeg kan kun gi deg eksempler på hvilke virkestoffer som finnes. Siden medisinene har mange like effekter i kroppen, har de også mange av de samme bivirkningene, men variasjonen mellom de ulike virkestoffene er forskjellig fra person til person. Jeg kan derfor ikke gi deg noen garanti for bedre effekt eller færre bivirkninger, utover å gi deg eksempler på virkestoffer som du og din lege kan forsøke i behandlingen.


Du har ikke oppgitt om det er fastlegen din eller en spesialist som følger opp legemiddelbehandlingen din. Slik du forteller det, virker det som om du er motivert til behandlingen fordi det forbedrer hverdagen din, og at du opplever å få flere bivirkninger enn du opplever som akseptabelt. Hvis du ikke allerede følges opp av en spesialist, kan det kanskje være aktuelt å be om en henvisning slik at du kan møte en ekspert på behandling av ditt problem, med grundig klinisk erfaring i behandlingen. Nå har du forsøkt totalt 4 ulike legemidler og opplevd forskjellige bivirkninger, og det er viktig at behandlingen ikke går utover livskvaliteten din, eller gjør det problematisk for deg å jobbe. Det er du som skal ta medisinen, og det er derfor viktig at du har god effekt, synes bivirkningene er overkommelige og ikke engster deg over bivirkninger eller senskader.


Ettersom du opplever mange bivirkninger av legemidlene dine kan du også be om å få tatt en blodprøve slik at man kan sjekke at konsentrasjonen av legemidlet ligger på riktig nivå, dersom du ikke allerede har gjort det. Mange av de medisinene som er aktuelle for din tilstand kan ha store variasjoner i konsentrasjon og derav store forskjeller i effekt mellom ulike personer. Med en blodprøve kan du og legen din finjustere mengden legemiddel hvis det behøves. 


Jeg vil til slutt oppsummere det du har spurt meg om. Jeg kan verken bekrefte eller utelukke at utslettet ditt skyldes Brintellix, eller om du vil få dette utslettet dersom du velger å bytte til Zoloft. Det finnes bivirkningsrapporter på hudreaksjoner ved bruk av dette legemidlet, men nesten ingen på eksem. Av langtidseffekter ved bruk av SSRI er det sett økt risiko for brudd og diabetes. I og med at du er kommet i overgangsalderen er både bentetthet og blodsukker noe fastlegen din etter hvert bør begynne å følge opp. Det finnes flere typer SSRI, SNRI og andre virkestoffer, og selv om bivirkningsprofilen er relativt lik, kan dette oppleves svært forskjellig fra person til person.


Med vennlig hilsen

Anne