Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan jeg prøve med uten kolesterolmedisinene i en liten periode?

Spørsmål

Hei; For halvannet år siden fikk jeg et lite slag. Jobbrelatert - stress. Har sitter i toppledelsen i ulike deler av norsk næringsliv i mye av mitt liv. Alltid hatt høyt tempo. Jeg skylder slaget på inkompetent toppleder i min forrige jobb, hvor jeg var i syv år, hvor det var veldig mye "la det skure å gå - ledelse". Nå har jeg startet et eget konsulentselskap innen forretningsstrategi og har et fantastisk team som jobber sammen med meg. Min form er bra og min hverdag er forutsigbar og spennende. I etterkant av slaget fikk jeg noen medisiner, blant annet Lipitor. Denne fikk jeg veldig ubehagelige muskelsmerter av og byttet etterhvert til Simvastatin. Muskelsmertene forsvant. Men helt siden jeg startet på medisinene har jeg følt meg mer andpusten og litt utilpass. Jeg tror det har å gjøre med mine medisiner og vil gjerne komme et skritt videre på det. Jeg lurer derfor på om det er noe fare forbundet med å stoppe med Simvastatinene for en periode, for å se om det blir bedring? Jeg har et godt forhold til min fastlege, men i denne forbindelse var det enklere for meg å henvende meg til deg. Jeg lever ganske sunt, ikke røker, mitt kolestrol har tidligere ligget i overkant av fem. Nå mener jeg det er rundt tre. Brukte ikke medisiner før det lille slaget.

Mann 53
Svar

Hei og beklager et forsinket svar.


Du hadde muskelsmerter som forsvant når du sluttet med Lipitor. Da er det ganske sannsynlig at det var bivirkninger av den medisinen. Nå bruker du Simvastatin, og du har helt siden du begynte med den, følt deg mer anpusten og utilpass. Du lurer nå på om dette er en bivirkning av Simvastatin.  Det er helt klart en mulighet, men det er ikke gitt at det er en årsakssammenheng, selv om det oppstod samtidig med at du begynte med medisinen. Ting kan jo skje samtidig, uten at der er sammenheng, og det er da naturligvis lett å mistolke det som en årsakssammenheng. 

Statiner har en del bivirkninger, så det kan slett ikke utelukkes. Et sikkert svar på om det er bivirkninger eller ikke, vil du kun få ved å prøve deg uten den medisinen i en periode. Forsvinner plagene da, og evt kommer tilbake når du begynner med den igjen, er det ganske så sikkert en årsaksssammenheng. Og forsvinner det ikke, har det andre årsaker, som din lege vil kunne utrede for deg. Det å være anpusten og utilpass kan jo ha svært mange andre (sykdoms-)årsaker, så det er viktig å få utelukket annen sykdom som årsak, og ikke henge det på bivirkningsknaggen uten videre. 

Ditt spørsmål er om det er noen fare med å stoppe med statinene for en periode, for å teste ut om symptomene da forsvinner. Du bruker statiner pga høyt kolesterol og for å forhindre nytt hjerneslag. Det er selvfølgelig en svært god grunn til å bruke slike medisiner. Har man ikke hatt en slik alvorlig sykdom, men bruker statiner som primærprofylakse, som det heter, så er det relativt trygt å forsøke seg uten statiner en periode. Men når en allerede har gjennomgått alvorlig sykdom som hjerneslag og bruker statiner for å forhindre nytt hjerneslag, så må dette vurderes grundigere, og det må gjøres av den lege som har nok kunnskap om deg til å kunne gjøre en slik avgjørelse forsvarlig. Du hadde ikke skyhøyt kolesterol før du ble medisinert, kun fem, og det taler for at det bør kunne være greit å forsøke uten medisinen i en liten testperiode. Men det å endre medisinering, og å gi deg klarsignal til å slutte med en viktig medisin, er noe som vi prinsipielt ikke driver med på Lommelegen, da det er individuell pasientbehandling, og det skjer kun i forsvarlig nok form ved en reell legekontakt med legen som kjenner deg.  Jeg tenker at dette bør gå greit, men anbefaler deg å ta det opp med fastlegen for å få en best mulig vurdering av dette. Og så er det jo slik at dersom plagene dine forsvinner når du slutter med statiner, så har du nok ikke lyst til å begynne med de igjen, og da trenger du jo din lege til å vurdere hva slags behandling du da skal få istedet. Håper svaret er til nytte, lykke til.