Kan jeg bruke denne blodtrykksmedisinen? Får ikke tak i fastlegen.

Spørsmål

Går på Valsartan for blodtrykket og har no fått konstatert nyresvikt. Valsartan skal ut frå pakningsvedlegget, ikkje brukast hvis ein har problem med nyrene. Kva gjer eg i dette høvet? Ikkje lett å få time hos fastlegen, derfor vil eg spørje om råd her.

Svar

Hei.

Vurderinger av hva slags medisiner en pasient kan bruke, er helt individuelt, og må kun gjøres av den lege som har full oversikt over pasientens helse og sykdommer, f.eks. fastlegen. Her over nettet kan vi kun gi generell helseinformasjon og generelle helseråd. Det ville være prinsipielt feil om jeg ga deg et konkret svar ja eller nei, på ditt spørsmål om du kan eller skal bruke denne medisinen, for det har jeg overhodet ikke nok kunnskaper om deg og din helse til å kunne uttale meg om.

Men rent generelt så kan følgende sies om det du her spør om:
Det er korrekt at medisinen kan påvirke nyrefunksjonen, og derfor er kontroll av nyrefunksjonen med blodprøver, en del av de kontroller en skal gjennomgå om en bruker denne medisinen. Det er standard prosedyre, og dette vet din lege om også.
Men det er ikke noe kategorisk "forbud" mot at en person med en begynnende nyresvikt kan bruke dette, om legen som har forskrevet medisinen, har tatt dette til vurdering og funnet det forsvarlig.
Nyresvikt er for øvrig så mangt, og der finnes alt fra tidligere faser av kronisk nyresvikt som man kan leve godt med til man dør av andre årsaker, til akutt nyresvikt som krever dialyse. Og om en kan bruke en medisin eller ikke, avhenger derfor naturligvis i høy grad av graden og alvorligheten av nyresvikten som den enkelte har.

Det er fastlegen din som kan og skal ta stilling til om det er korrekt og forsvarlig at du skal bruke denne medisinen, så du er nødt til å få et konkret svar fra fastlegen på det du spør om her.
Du sier imidlertid at det er vanskelig å få time hos fastlegen din. Men dette er noe ikke noe du nødvendigvis trenger å få legetime for å få svar på. Jeg foreslår at du ringer forkontoret til legen din og legger igjen en forespørsel om at legen skal ringe deg, for at du kan få svar på dette. Det er standard prosedyre på ethvert legekontor, ved slike mindre spørsmål. Evt kan du skrive en lapp til legen med spørsmålet ditt, og be de på forkontoret om å gi den til legen din. Så ringer legen deg tilbake for å gi deg et svar.
Stadig flere legekontor har hjemmesider med muligheter for SMS-kommunikasjon med legen også. Sjekk om ditt legekontor har dette.

Håper dette var greie svar og råd. Ha det bra.