Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Jeg er redd bivirkninger, hvordan kan jeg gå frem?

Spørsmål

Hei! Jeg er en kvinne på 33 år som for to år siden opplevde en episode med alvorlig depresjon med psykotiske symptomer/psykose, grunnet en lang periode med ekstremt mye stress. Psykosen utløste vrangforestillinger, høy grad av paranoia, daglige panikkanfall, sosial tilbaketrekning og endring i personlighet. Jeg hadde flere alvorlige selvmordsforsøk i løpet av den ca. fire måneder lange perioden hvor jeg var psykotisk, og ble til slutt tvangsinnlagt på akuttpsykiatrisk sykehus. Jeg har aldri hatt noen tidligere kontakt med psykiatrien og har ellers hatt en god helse både fysisk og mentalt, dog har jeg "alltid" slitt med grubling og mange bekymringer i hodet, samt redselen for å bli alvorlig somatisk syk, da jeg mistet min mor av alvorlig sykdom som barn. På sykehuset (hvor jeg var innlagt i 4 uker), ble jeg satt på 10 mg zyprexa og 100 mg zoloft, responderte bra på medisinene og kom meg raskt på bedringens vei. Per i dag er jeg helt frisk, er i jobb og studerer. Jeg har ikke hatt noen tilbakefall eller hatt noen bivirkninger av medisinene. I det siste har jeg derimot begynt å lese mer om bivirkningene av antipsykotika, og denne lesingen skremmer meg. Jeg har nå lest mye om såkalte tardive dyskinesier og er selvfølgelig redd for at noe slikt skal ramme meg. Jeg leser at enkelte pasienter også kan få denne lidelsen ETTER at de har sluttet på antipsykotika, og at det ikke finnes noen behandling? Jeg ønsker nå å slutte på zyprexa/olanzapine. Hva tenker du om dette? Hva med zoloft/sertralin? Jeg leser videre at slike medisiner også øker sjansen for å få blodpropp. Min far fikk blodpropp for et år siden og jeg er selvfølgelig bekymret for dette også. Hvordan råder du meg til å gå frem nå? Jeg kan også nevne at jeg ikke har fått noen som helst slags oppfølging av fastlege etter utskrivning fra psykiatrisk sykehus. Er ikke dette noe som bør følges opp? Vennlig hilsen kvinne.

Kvinne 33
Svar

  

Hei,


du opplyser at du for to år siden etter en lang periode med stress fikk en depresjon med psykose som medførte både flere alvorlige selvmordsforsøk samt at du ble tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus. 

Du angir at du bruker Olanzapin 10 mg daglig og Sertralin 100 mg daglig. Du forteller at du har lest om bivirkningene disse medikamentene kan gi og at dette bekymrer deg, mens du i tillegg også opplyser at du har det lett for å bekymre deg, særlig når det gjelder egen fysisk helse. 


Det er riktig at antipsykotika kan gi tardive dyskinesier, men når man forskriver medisiner er det alltid en nytte-risiko-vurdering som legges til grunn. Du har – etter det du beskriver – tydeligvis vært alvorlig syk og i en slik situasjon er det viktig å få adekvat behandling samt å forebygge tilbakefall. 

Jeg vil derfor i hvert fall fraråde deg til å avslutte medisinene på egen hånd. Dessuten er det vanlig at man trapper ned olanzapin over tid, fremfor å slutte brått.


Du angir at episoden for to år tilbake hittil har vært den eneste episoden der du var i kontakt med psykiatrien. Du forteller at du per i dag er frisk, er i jobb og studerer. Dette gir inntrykk av at behandlingen har vært effektiv slik at du klarer å føre et normalt liv for tiden. 

Studium er dog ofte en periode i livet som er forbundet med en del stress (eksamen). Pasienter som har hatt en psykose pleier å være mer sårbare for stress sammenlignet med andre. 

Dersom du velger å avslutte medisinen kan det altså i verste fall føre til at du blir dårlig igjen og ikke klarer å fullføre studiet ditt. Dette bør du også ta med vurderingen når du vurderer å avslutte medikamentell behandling. 

På den andre siden er det slik at leger - ved depresjon som blir behandlet med medisiner - som regel foreta en ny vurdering etter en til to år om nedtrapping eller prøveseponering kan være aktuelt og forsvarlig, særlig dersom det ikke har vært tidligere episoder med depresjon. 


Du spør om råd hvordan å gå frem. 

Samlet sett ville jeg fraråde deg sterk til å avslutte medikamentell behandling på egenhånd. Jeg ville råde deg til å ta kontakt med fastlegen din. Fastlegen kan ta en helhetlig vurdering av din individuell situasjon og har også mulighet til å drøfte spørsmålsstillingen med det psykiatriske sykehus som den gangen har behandlet deg. Dette er som regel den tryggeste måten å gå frem på. Da har man mulighet til å finne frem til lavest effektiv dose/vurdere å avslutte en medikamentell behandling, samtidig som man kan prøve å forebygge tilbakefall, for eksempel gjennom tett oppfølging. 


Jeg håper at jeg har klart å hjelpe deg på veien videre og ønsker deg god bedring!