Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Interaksjon mellom Seroxat og nyere type blodfortynnende medisin

Spørsmål

Hei - jeg lurer på følgende : Jeg tar daglig Xarelto - har også fått Seroxat, men har fått opplyst at det er større blødningsrisiko når man tara begge disse. Stemmer dette?

Svar

Hei, og takk for spørsmål. Dette spørsmålet stilte du egentlig til Brynjulf Barexstein, men han har sendt det over til meg siden det gjelder interaksjoner, eller økt risiko for uønskede effekter som kan oppstå når man bruker flere ulike medisiner.

Xarelto er en av de nyere typene blodfortynnende legemidlene, og hindrer blodet i å levre seg. Dette er en medisin som man har tatt i bruk de siste årene. Som for alle blodfortynnende midler må legen skrive ut en dose som er høy nok til å unngå blodpropp, men lav nok til å ikke gi alvorlige blødninger. Xarelto må tas i fast dose til samme tid hver dag for å opprettholde effekten.

Seroxat virker ved å øke mengden av et signalstoff som blant annet påvirker stemningsleiet. Dessverre er det slik at slike signalstoffer ofte har funksjoner andre steder i kroppen, og når man får en høyere mengde av signalstoffet på disse stedene kan man få en uønsket bivirkning. For Seroxat kan bivirkningene blant annet komme i form av treg mage siden signalstoffet finnes i mage-tarmsystemet, eller i form av økt blødningsfare fordi det er til stede i blodplatene.

Du spør om det stemmer at kombinasjonen av Xarelto og Seroxat kan gi økt risiko for blødning sammenlignet med Xarelto alene. Svaret på dette er ja. Siden begge to påvirker blodlevring må man derfor være ekstra oppmerksom på tegn på blødning, slik som blåmerker og blødninger fra tannkjøttet. Om du ofte blør neseblod, har fått magesmerter eller mørk avføring, eller føler deg slapp og sliten er det også en god grunn til å oppsøke fastlegen når du står på begge disse medisinene. Jeg har forhørt meg med dr. Barexstein om det er andre tegn på blødning man kan være oppmerksom på, og han nevnte i tillegg blod i urinen.

Heldigvis er det slik at for mange er blødningsfaren ganske liten, og du behøver ikke gå rundt og bekymre seg så mye over dette i det daglige. Når du bruker Seroxat så skal du og legen din ha vurdert at effekten du får er god i forhold til bivirkningene du kan forvente. Hvis du og legen din mener at risikoen for blødning generelt sett er lav når du bruker Xarelto, og du er oppmerksom på tegn til blødninger, kan du sannsynligvis trygt bruke Seroxat ved siden av. Det krever bare at man er litt ekstra påpasselig. Fastlegen din bør i tillegg ha jevnlig oppfølging av denne kombinasjonen og eventuelle andre medisiner du bruker. Etter hvert som man blir eldre og kanskje får behov for flere medisiner kan man for eksempel få svimmelhet som en bivirkning. Dette kan øke faren for å falle, og å dermed gi blødninger. I en slik tenkt situasjon vil det være naturlig om legen tar en legemiddelgjennomgang med deg, slik at dere får kartlagt effekten av medisinene dine og eventuelle bivirkninger eller uønskede effekter av medisinen alene eller i kombinasjon.

Siden du går på Xarelto skal du helst alltid ha på deg et pasientkort. En oppdatert medisinliste i lommeboken kan også være en god idé. Du har kanskje også fått et kort fra apoteket med informasjon om trygg bruk av Xarelto, hvilke bivirkninger du må passe på og i hvilke situasjoner det er nødvendig å ringe ambulanse. Hvis du ikke har fått dette, kan du spørre om dette på apoteket neste gang du er der. Det er en kortfattet og lettlest oversikt over de viktigste tingene å huske på i det daglige.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 339,-