helsekostprodukt og gjennomgått hjerteinfarkt

Spørsmål

Hei, kan jeg bruke Xls medical strength tabletter til vektnedgang da jeg har hatt hjerteinfarkt og går på medisiner for dette?
I tillegg har jeg Diabetes type 1

Svar

Hei! Det foreligger lite medisinsk dokumentasjon om bruk av disse produktene ved gjennomgått hjerteinfarkt og samtidig bruk av medisiner mot dette. Disse produktene har ikke status som legemidler og da har de heller ingen strenge krav til dokumentasjon. Allikevel kan det potensielt oppstå komplikasjoner og interaksjoner med de medisinene du bruker. Hovedregel ved bruk av helsekostprodukter sammen med tradisjonelle medisiner er føre var prinsipp. Er effekten av produktet så god at det går over Evt komplikasjoner? Effekter på vektnedgang ved mange helsekostprodukter er lite dokumentert. Ellers ville det blitt registrert som legemiddel. Finnes andre former for vektnedgang? Det gjør det. Og mange av disse tiltakene gir ikke økt komplikasjonsrisiko.