Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Gravide bør ikke bruke betablokkere

Spørsmål

Hei, jeg har et spørsmål ang. legemiddelet Pranolol. Jeg jobber i en jobb der jeg er nødt til å være svært stødig på hendene. Jeg er ny i denne jobben og merker at jeg i visse situasjoner skjelver på hendene noe som gjør det umulig å utføre jobben min. Jeg tar 10 mg Pranolol om morgenen de dagene jeg vet jeg kommer utfor en situasjon der jeg må være stødig på hånden. Er ellers ikke plaget noe med tremor. Nå har det seg slik at jeg planlegger å bli gravid og ser at Pranolol ikke er noe særlig å ta under en graviditet. Så mitt spørsmål er om en dose på 10 mg evt. 5 mg av og til går bra? Er det noe annet medisin jeg evt. kan bruke? Og bør jeg evt. slutte helt i prøvefasen?
Mvh Sykepleieren

Svar

Hei.

Pranolol er en betablokker, og betablokkere skal ikke brukes under graviditet. Årsaken er at det reduserer blodgjennomstrømmingen i morkaka, og det kan gi redusert vekst hos fosterert, og i verste fall gi fosterdød, samt en del andre uheldige og tildels farlige bivirkninger. Her er hva en kan lese om dette i omtalen av dette medikamentet i Felleskatalogen.no:

"Reduserer perfusjonen i placenta og kan gi fosterdød og prematur fødsel. Intrauterin vekstreduksjon er sett ved tilførsel over lengre tid ved mild/moderat hypertensjon hos gravide. Har gitt opphav til økt fødselsvarighet og bradykardi hos foster/nyfødt. Hypoglykemi, hypotensjon, økt bilirubinemi samt hindret respons på anoksi hos den nyfødte er sett. Hjerte- og lungekomplikasjoner kan oppstå en tid etter partus. Barnet bør derfor overvåkes 48-72 timer etter fødsel, spesielt hvis betablokker ikke har vært seponert 2-3 dager før fødsel. Betablokkere har ikke vist teratogene effekter i dyrestudier, men redusert navlestrøm og fostervekst, forsinket forbening og økt føtal og postnatal dødelighet er sett. Skal bare brukes hvis fordel oppveier risiko for fosteret."

Såpass mange og tildels farlige virkinger det kan ha på fosteret om mor bruker betablokkere, så kan en ikke si at fordelen ved å bruke medisinen (det å ikke skjelve på hendene) "oppveier risikoen for skade på fosteret". Hadde det vært slik at du kunne dø om ikke du brukte en betablokker, så hadde en kunnet si at viktigheten av å ikke dø oppveiet risikoen for skade på fosteret, men ellers vil jo enhver tenke at fosterets ve og vel er noe som er langt viktigere enn de fleste forhold omkring mors helse og trivsel. Og det å skjelve på hendene er jo riktig plagsomt, men ikke farlig, og derfor kan det ikke forsvares å bruke slike medisiner under svangerskapet.

Det er nok ikke mulig å gi deg noe konkret svar på om det er skadelig å ta en og annen liten dose med slike medisiner, for det er ikke definerte eller klare grenser mellom hva som er ikke-skadelig og hva som er potensielt skadelig, og derfor anbefales det å ikke bruke det.

Jeg mener også at du helt klart bør slutte med medisinen i den fasen hvor du prøver å bli gravid.

Jeg har full forståelse for at du trenger å ikke skjelve på hendene, i din jobb som sykepleier. Men kan det være at du akkurat mens du er gravid kunne fått slippe arbeidsoppgaver hvor du ikke må skjelve på hendene, f.eks. om du fikk en legeattest fra din fastlege med en anbefaling til arbeidsgiver om å tilrettelegge for dette? Jeg ville tro de fleste arbeidsgivere vil forstå en slik situasjon, og være behjelpelige. Mesteparten av de arbeidsoppgaver du har som sykepleier kan vel utøves selv med skjelvinger på hendene?

Håper at du finner gode løsninger her i de få månedene dette står på, og jeg ønsker deg lykke til.

Alle betablokkere som kan brukes mot skjelvinger på hendene, vil ha samme potensielle skadevirkning, og kan derfor ikke brukes. Jeg vet heller ikke om andre trygge alternativ for gravide, for å dempe skjelvinger, dessverre.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 339,-