Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Finasterid og seksuelle bivirkninger

Spørsmål

Hei Jeg er en mann på 57 som i endel år har hatt forstørret prostata og har et noe teoretisk spørsmål, men som vil kunne ha stor praktisk betydning: For endel år siden var det endel snakk om at den seksuelle dysfunksjon (mindre lyst, redusert ereksjon og orgasme) som enkelte rapporterer som bivirkning ved bruk av Finasterid kunne bli varig. Dvs. at dysfunksjonen kunne fortsette opptil flere år etter at behandling med Finasterid ble avsluttet, og i enkelte tilfeller også være irreversibel. Men senere kom det etter hva jeg har skjønt undersøkelser som tydet på at, sett over endel år, var det nærmest ingen påviselig varig dysfunksjon sammenlignet med placebo/nocebo. Hvordan vurderer man dette idag; mener man at det er en viss fare for irreversible seksuelle problemer som følge av bruken av Finasterid, eller kan man se helt bort fra dette? I forbindelse med dette lurte jeg på: vet man hva som forårsaker den seksuelle dysfunksjonen som rapporteres ved bruk av Finasterid? Jeg lurer da spesielt på om man antar a) at det er Finasterid i seg selv som skaper problemene. Eller om man heller mener b) at problemene skyldes hemmingen av enzymene 5 Alpha-Reductase og Aromatase. Forskjellen vil kunne ha praktisk betydning, fordi hvis det er komponentene i Finasterid som gir problemer virker det rimelig å anta at hvis man heller bruker et annet stoff for å hemne de nevnte enzymene (f.eks. oenothein B som bl.a. finnes i enkelte naturlegemeidler mof forstørret prostata som er vanlig i Øst Europa og som har støtte i en viss forskning) så vil man jo kunne tenke seg muligheten for å unngå den nevnte bivirkningen. Men hvis det derimot er selve hemmingen av de nevnte enzymene som skaper problemene - dvs. uavhengig av hvilket stoff som blir benytte til å hemme dem - vil det neppe være noe å vinne på å benytte andre virkestoffer. Det ble litt langt dette her, men det er ting jeg har lurt mye på.

Mann 57
Svar

Hei.


Dette er et stort tema, hvor jeg har valgt å vedlegge en rekke svært gode og oversiktlige artikler fra Relis.no til deg, siden du er svært interessert i dette, inklusiv i teoretiske betraktninger omkring temaet.

Relis.no er et nettsted med produsentuavhengig legemiddelinformasjon.


Her er en link til en lang rekke interessante artikler om temaene du spør om:

https://relis.no/sporsmal_og_svar/4-2852?source=relisdb

https://relis.no/sporsmal_og_svar/6-11839?source=relisdb

https://relis.no/sporsmal_og_svar/3-4095?source=relisdb


Og om du vil lese flere artikler, så skriver du inn finasterid seksuell i søkefeltet  på relis.no


Ifra en av de nyeste svarene på Relis, siterer jeg følgende:


"Finasterid kan gi seksuelle bivirkninger som impotens, nedsatt libido og ejakulasjonsforstyrrelser (1-4). Risiko øker med økende alder. Hos de fleste forekommer slike bivirkninger tidlig i behandlingen, avtar ved fortsatt behandling og forsvinner etter seponering. Det finnes rapporter på seksuelle bivirkninger som ikke har gått tilbake etter seponering (Post-Finasterid-Syndrom) (5,6), men årsakssammenheng eller hyppighet av dette er vanskelig å anslå. Enkelte vil hevde at en mulig risiko for vedvarende seksuelle bivirkninger, gjør at man bør vurdere grundig hvor viktig en slik kosmetisk (og kanskje ikke-medisinsk nødvendig) behandling er for den enkelte pasient (6). "


Akkurat det sistnevnte der er noe jeg er veldig opptatt av. Som lege tenker jeg at ingenting er bedre enn å slippe å bruke medisiner, for det er jo i utgangspunktet noe kun syke trenger. Og mannlig håravfall er ingen sykdom, det er slik en stor andel av  vi menn faktiske ser ut, på linje med at pudler har krøllete pels og elg har horn. Det er følgelig ikke et problem i seg selv, men kun et problem dersom en gjør det til et problem, altså på det rent tankemessige planet. Og vi kan jo som kjent fritt velge hva og hvordan vi vil tenke, inklusiv om mannlig håravfall. Det ser for meg også ut som at personer som prøver å gjøre noe mot hårtap, f.eks. medikamentelt, tenker at det finnes andre enn dem selv som ikke synes dette er greit eller pent, f.eks. potensielle partnere. Men slik er det faktisk ikke. Det finnes ingen potensiell kjæreste eller partner som har valgt vekk noen pga denne typen mannlig behåring, ingen bryr seg faktisk, unntatt de menn som har valgt å være opptatt av dette. Og det er en kamp mot naturen, som ikke kan vinnes, og det bør en også ta stilling til, om en faktisk ønsker å ta opp en kamp en ikke kan vinne, fremfor å velge å tenke andeledes om dette. Jeg vet godt at du ikke har spurt om dette, men jeg synes det er såpass viktig å tenke litt høyt om dette, siden du tross alt er opptatt av bivirkninger for denne medisinen.


Håper at du finner mye av interesse her. Ha det bra.