Fått Atacand, lest pakningsvedlegget og blitt skremt.

Spørsmål

Er det å anbefale å bruke Atacand 8 mg da jeg har diabetes 2, nyresvikt, hjerteproblem, bruker biventriculær pacemaker og har urinsyregikt. Er overvektig. Leser på vedlegg at Atacand ikke skal brukes av personer med diabetes 2 og nyresvikt, som jeg har.
Setter pris på andre forslag da jeg er redd for å bruke Atacand. Det er skremmende å lese bivirkningene av den.

Svar

Hei.

Når man leser slike pakningsvedlegg som du har lest nå, så er der stort sett for de fleste preparater stor sjanse for å kunne bli skremt av alle bivirkninger og mulig elendighet som er nevnt. Men det at dette er omtalt, er fordi produsenten er nødt til å informere om alt som finnes av registrerte bivirkninger, selv om sannsynligheten for det er svært liten. De aller fleste mennesker som bruker f.eks. Atacand, har ingen problemer med deg, eller bivirkninger. Preparatet er ikke mer "skremmende" eller farlig enn andre medikamenter mot f.eks. høyt blodtrykk.

Men det er veldig riktig at du spør, slik at du ikke trenger å bekymre deg. Det er også slik at det om en pasient tåle / kan bruke en medisin som legen foreslår, er noe legen som skriver ut medisinen tar stilling til før det aktuelle medikamentet blir oppstartet. Det er en av legens viktigste oppgaver. Legen vil alltid se gjennom pasientens øvrige medisiner og diagnoser, før en skriver ut et nytt preparat. Så i utgangspunktet er det en jobb legen din allerede har gjort for deg. Heldigvis.

Og all medisinering og valg av preparater m.v. er individuell og vurderes og avgjøres konkret for hver enkelt pasient, med alle nødvendige bakgrunnsopplysninger om pasienten tatt med i bedømningen. Det er en av grunnene til at de fleste medisiner ikke kan kjøpes over disk, men må vurderes av pasientens lege før oppstart.

Du mener å ha lest at man ikke skal bruke Atacand dersom man har diabetes 2. Det stemmer ikke. Det kan være noe du har lest som du har tolket slik, ville jeg tro. Der står f.eks. at man ikke skal bruke det om man har diabetisk nyreskade. Men det har ikke du sagt noe om at du har?

Og når det gjelder nyresvikt og Atacand, så er det slik at nyresvikt er et samlebegrep for en lang rekke tilstander, fra lett, begynnende kronisk nyresvikt som ikke påvirker pasientens helse og som man kan leve godt med i svært mange år, til alvorlig og evt terminal nyresvikt.
Hvorvidt man kan bruke Atacand, avhenger især av alvorligheten av pasientens nyresvikt. Det kan godt brukes ved lettere grader av kronisk nyresvikt, og hvor alvorlig din nyresvikt er, er sikkert noe din lege vet ut fra blodprøvesvar m.v., og derfor har tatt stilling til som trygt i forhold til Atacand.@

Hvorvidt du kan / bør bruke Atacand er ren individuell pasientbehandling, som ikke vi kan eller skal drive med her på Lommelegen, siden vi ikke har god nok oversikt over pasientens helse til å kunne gjøre slike vurderinger. Det kan kun gjøres forsvarlig av den lege som kjenner og behandler pasienten.
Men jeg har ihvertfall ikke noen informasjon her i det du skriver, som tilsier at du IKKE kan bruke den, for å si det slik. Jeg ville derfor ikke vært bekymret for dette, om jeg var deg. Men fortsetter du å være bekymret, så ta nok en prat med fastlegen din om dette.
Du spør om alternative medisiner. Det finnes utallige blodtrykksmedisiner, men igjen er dette med å foreslå konkrete medisinvalg noe som ikke skal skje over internett, for det ville ikke være forsvarlig pga at vi ikke har nok informasjon om pasienten til å kunne gjøre slike vurderinger med noen forsvarlighet.

Håper uansett at svaret var til nytte, og ønsker deg lykke til.