Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Dosering av preparater mot for lite magesyre

Spørsmål

Eg er diagnostisert med kronisk forstoppelse og har veldig mykje mage og tarmplager. Kan bli sittandes på do i oppti 2 timar i strekk og nokon dager føler eg at eg må gå på do heile dagen. Hat fått utført koloskopi og gastroskopi. Har også mye ufordøyt mat i avføringen. Etter å ha vore i kontakt med en ernæringsveileder held eg på og endre kostholdet mitt. Eg blei og anbefalt å øke magesyren og det har hjulpet meg, då eg har mindre plager i øvre delen av fordøyelsen, men eg må no ta noe for magesyren over lengre tid til tarmplagene er blitt bedre. Av ernæringsveileder fekk eg beskjed om starte med Aciglumin og øke dosen kvar 4. dag til eg kjente svie/smerte også skulle eg gå ned ein tablett. Dagen før eg skulle øke dosen til 4 tabletter pr måltid så fekk eg smerte i magen med ein gang eg hadde svelgt tablettane. Reknar med at de var Aciglumin som virkar, så eg gjekk ned til 2 tabletter pr måltid og har tatt det dei siste vekene. Ernæringsveilederen har også snakka om at eg kunne gå over til Betaine HCl etter kvart og bruke som vedlikeholdsdose. Har lest på nettet at ein kapsel Betain HCL tilsvarar to tab Aciglumin, så eg trudde at eg då kunne ta tre pr dag, men då eg hadde bestilt Betain Hcl og fått den, så sto det på boksen at maks døgndose var 1 kapsel, og at man ikkje bør gå over det, så då blei eg i tvil. Leste på greendoctors at 1 kapsel B Hcl tilsvarer to tabletter Aciglumin og i følge ernæringsveilederen skulle jo dosen til Betain Hcl halveres i forhold til Aciglumin, så eg er litt usikker på kor mange eg bør ta, når det står forskjellig. Så til spørsmålet. I og med eg tar 2 tabl Aciglumin pr måltid, vil eg ikkje få i meg for lite magesyre igjen dersom eg bare skal ta 1 kapsel B Hcl? Aciglumin inneholder jo 250 mg, medan Betain Hcl inneholder 648 mg. Betain Hcl er jo litt billigare når man må ta det over lengre tid, men er i tvil om eg får i meg for lite, dersom eg bytter til Betain Hcl. Kan eg ta Probi mage melkesyrebakterie/probiotia kapsel når eg bruker Aciglumin eller Betain Hcl, eller blir magesyren ødelagt?

Kvinne 34
Svar

Hei.


Dette er et konkret spørsmål om individuell behandling av dine mageplager, inklusiv medikamentvalg og dosering. Her på Lommelegen driver vi kun med generell helserådgivning og helseinformasjon, og ikke pasientbehandling. Det er fordi vi vet for lite om den enkelte pasient til å kunne gjøre dette på en forsvarlig måte. Jeg vil derfor være helt klar på at spørsmålene du stiller her, må du rette til den du har fått behandlingsrådene ifra, altså ernæringsfysiologen.


Men generelt sett så kan følgende sies:

De to preparatene du nevner, kan ikke direkte sammenlignes pga forskjellige virkestoffer. Et annet problem med å sammenligne dem, er at Betain HCl ikke er et legemiddel, men et kosttilskudd, som finnes i mange utgaver, med forskjellig mengde virkestoff og sammensetning.


En tablett Aciglumin inneholder 250 mg glutaminsyrehydroklorid.

Glutaminsyrehydroklorid spaltes i magesekken til glutaminsyre og saltsyre, som er det du ønsker mer av, da magesyren består av saltsyre.


Betain HCl inneholder 150 mg pepsin, et enzym for finnes i magesekken og som bidrar til å fordøye mat, samt hydroklorid / saltsyre. Det står at de inneholder 648 mg betainhydroklorid, men jeg ser ikke at de inneholder glutaminsyrehydroklorid, virkestoffet i Aciglumin.


Jeg kan derfor ikke gi deg noe sikkert svar på dosering her, både fordi dette er kosttilskudd med ikke like gode beskrivelser av virkestoffer som godkjente medisiner, men også fordi dosering fremfor alt er individuell, og må vurderes av aktuelle behandler, basert på virkning og bivirkninger, slik at en på den måten finner korrekt dose. Sagt med andre ord, så er det et spørsmål som en kun finner svar på ved å prøve seg frem til hva som virker best, uten at man samtidig får bivirkninger.

Ta derfor kontakt med den behandleren som gav det dette rådet, så får du individuelle og konkrete vurderinger av det du spør om her, samt nødvendig oppfølging.


Jeg tenker videre at dersom du har god effekt av Aciglumin, så er det ingen mening i å endre dette til et annet preparat med usikker dosering. Når noe virker, endrer man det ikke.


Forøvrig synes jeg også at du skal oppsøke fastlegen din for dine mageproblemer, for å se om det kan ha andre årsaker enn det ernæringsveilederen tenker om dette. Det er svært viktig, for at ikke man skal overse eventuell sykdom som skulle vært behandlet anderledes.


Jeg håper informasjonen og rådene kan være til noe nytte. Lykke til.