Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Bruker sovemedisin daglig, kan det være uheldig?

Spørsmål

Hei Jeg har nå i 7 år slitt med alvorlige søvnproblemer som har gjort at jeg kan ligge våken hele netter opptil 3 døgn uten noe som helst søvn. Jeg begynte med Stilnoct for cirka 6 år siden og får fremdeles dette uten videre spørsmål eller oppfølging av lege. Har gått fra en hel 10mg tablett til og bare ta halve. Men noen netter er jeg så urolig at jeg må ta en halv tablett til. Får til slutt sove, men kvaliteten på søvnen er mer eller mindre elendig, og det preger dessverre livet og prestasjoner veldig negativt. Legen er klar på at Stilnoct ikke er farlig for kropp og sjel, men jeg merker mer og mer at jeg sliter med hukommelse og kosentrasjon selv etter noen uker med god søvn. Eller bedre søvn enn normalt for meg. Jeg må vel også innrømme at det har gitt noen psykiske innvirkninger også som gjør at jeg er mye deprimert når jeg er alene og har en forferdelig uro i kroppen. Jeg kan ikke hjelpe å føle at legen bagatiliserer min bruk av Stilnoct, og kan ikke tro annet enn at bruk over så lang tid må på en eller annen måte innvirke negativt på kroppen. Hva tenker dere om bruk av dette medikamentet over så lang tid nærmest daglig? Er mann på 41 år med normal fysikk og aktivitetsinnhold.

Mann 41
Svar

Hei.


Stilnoct er primært ment som en helt kortvarig behandling av søvnproblemer, f.eks. utløst av kriser eller annet, og ikke til permanent daglig behandling. Det er blant fordi avhengighetsfaren er svært stor. I tillegg ser en svært ofte at virkningen avtar over tid når man bruker det fast, slik at en må ha høyere og høyere dose for å få samme virkning. Det kan se ut som at dette nå har blitt ditt problem. I tillegg har en mulighet for en lang rekke bivirkninger, især av humørmessig og tankemessig (kognitivt) type, f.eks. problemer med hukommelse og konsentrasjon, slik du forteller at du har. 

Et langvarig og kronisk søvnproblemer kan i aller høyeste grad forverres av langvarig bruk av slike medisiner som dette, og i tillegg kan det overdekke og skjule evt bakenforliggende psykiske problemer eller psykisk sykdom, som eventuell årsak til søvnproblemene. 

Du føler at legen din bagatelliserer ditt bruk av denne medisinen, og da synes jeg enten du skal si dette til legen din og be om hjelp til å redusere og slutte, og finne andre og bedre løsninger, eventuelt se etter bakenforliggende psykologiske årsaker. Eller du kan skifte fastlege, for å få en lege som kan se anderledes på dette enn det det kan se ut som din lege gjør.

Håper at informasjonen og rådene her kan være til nytte for deg. Jeg ville absolutt ikke ha latt være å gjøre noe med dette, om jeg var deg. Du er en relativt ung mann med svært mange år foran deg, og gjør du ikke noe med dette, er det særdeles stor grunn til å forvente at du vil forbli avhengig av dette på ubestemt tid fremover, noe du selvfølgelig ikke ønsker.

Lykke til.