Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Bruker smertestillende medisiner fast, kan jeg få helseattest for førerkort klasse 2?

Spørsmål

Hei jeg er 57 år gammel 120 kg (mye muskler)har stivet av rygg 30 år siden har stivet av i korsrygg har senere blitt stiv i rygg har fått leddsykdom i alle ledd.har brukt smertestillende i 30 år.bruker nå depot medisin 200 mg om morgen å 200mg kveld .jeg skal fornye førerkort klasse 2 . Har medisinene jeg bruker noen innvirkning ang.fornyelse av førerkort

Mann 57
Svar


Hei.

Dette finnes det helt klare regler for, og det skal vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle for den enkelte pasient.

Du skal nå fornye ditt førerkort i klasse 2, dvs du skal til lege for å få helseattest for dette. Da vil du få konkret svar på spørsmålet ditt her. Regelverket er spesifisert for hver type medisin og det er også doseavhengig. Problemet med å gi deg et konkret svar her, er at jeg ikke vet hvilken medisin du bruker.

Jeg kan imidlertid gjette på at det er sterke smertestillende av typen opioider, dvs med morfinlignende virkning, både fordi du nevner dette med depotpreparat, og fordi du bruker det mot sterke smerter.

Hvis det er tilfelle, så står det følgende om bruk av slike medisiner i regelverket om dette:

Sitat:

"Opioider ved kronisk (langvarig) smertebehandling (helsekrav til førerkort)

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt dersom

  • det er klar medisinsk indikasjon
  • det er minst en uke etter siste doseøkning
  • det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter
  • legemidlene er langtidsvirkende, og
  • det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opioid

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt.

Førerkortgruppe 1, 2 og 3

Ved bruk av to legemidler opplistet i helsekravene i § 36 nr. 4 til 7, reduseres angitt døgndose for begge legemidler med 50 %, jf. § 37 første ledd. For opioider er det angitte maksimale døgndose på 300 mg morfinekvivalenter som skal reduseres med 50 %.

Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36 nr. 4 til 7, jf. § 37 andre ledd. Ved bruk av flere opioider telles disse som ett legemiddel.

Ved samtidig bruk av opioider og antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva, se "Samtidig bruk av flere legemidler" under "Legemiddelbehandling" i Generelt helsekrav til førerkort for alle typer psykiske lidelser og svekkelser." 


Så hvis du bruker en medisin i denne gruppen medisiner, så er det uansett ikke mulig å få godkjent helseattest for førerkortgruppe 2, slik du trenger.


Siden jeg ikke vet hvilket preparat du bruker, kan du selv se i listen over slike opioider, som jeg vedlegger nedenfor. Finner du navnet på medisinen du bruker der, så tilfredstiller du ikke helsekravene for førerkort klasse 2.

Ha det bra.


OpioiderN02A AOpiumsalkaloider

N02A A01Morfin

Dolcontin Pfizer depotgran. til mikst., depottabl.
Malfin Teva depottabl.
Morfin Takeda inj., tabl.
Morfin Abcur Abcur inj.
Morfin Epidural Takeda inj.
Morfin NAF Apotek mikst.*
Morfin NAF u/konserv. Apotek inj.*
Morphine Unimedic inj.
Morphine Orion Orion inj.
Oramorph 2care4 mikst.
Oramorph Molteni dråper, mikst.
Oramorph Orifarm mikst.
N02A A03HydromorfonHydofon 2care4 Generics inf./inj.
Palladon Mundipharma inf./inj.
N02A A05OksykodonOxycodone Actavis Actavis kaps.
Oxycodone Hameln Hameln inf./inj.
Oxycodone Vitabalans Vitabalans tabl.
OxyContin Mundipharma depottabl.
OxyNorm Mundipharma kaps., mikst.
OxyNorm Mundipharma inf./inj.
Reltebon Depot Actavis depottabl.
N02A A55Oksykodon og naloksonTargin Orifarm depottabl.
Targiniq Mundipharma depottabl.
N02A BFenylpiperidinderivaterN02A B01KetobemidonKetorax Pfizer inj., tabl.
N02A B02PetidinPetidin Takeda inj., supp.
N02A B03FentanylAbstral Kyowa Kirin sublingvaltabl.
Durogesic Janssen depotplaster
Fentanyl Sandoz depotplaster
Instanyl 2care4 nesespray
Instanyl Orifarm nesespray
Instanyl Takeda nesespray
PecFent Kyowa Kirin nesespray
N02A EOripavinderivaterN02A E01BuprenorfinBugnanto Sandoz depotplaster
Buprefarm Orifarm Generics depotplaster
Norspan Mundipharma depotplaster
Temgesic Indivior inj., resoribl.
N02A GOpioider i kombinasjon med spasmolytikaN02A G02Ketobemidon og spasmolytikaKetogan Pfizer supp. (+ dimetylaminodifenylbutenklorid)
N02A JOpioider i kombinasjon med ikke-opioide analgetikaN02A J06Kodein og paracetamolAltermol Alternova tabl.
Paralgin forte Karo Pharma supp., tabl.
Paralgin major Karo Pharma supp.
Paramax Comp Vitabalans tabl.
Pinex Forte Actavis brusetabl., supp., tabl.
Pinex Major Actavis supp.
N02A J13Tramadol og paracetamolTramadol/Paracetamol Orion Orion tabl.
Trampalgin Karo Pharma tabl.
N02A XAndre opioiderN02A X02TramadolNobligan Grünenthal kaps.
Nobligan Retard Grünenthal depottabl.
Tramadol Actavis kaps.
Tramadol HEXAL HEXAL kaps.
Tramadol Vitabalans Vitabalans tabl.
Tramagetic OD Mundipharma depottabl.
Tramagetic Retard Mundipharma depottabl.
N02A X06TapentadolPalexia Grünenthal tabl.
Palexia depot Grünenthal depottabl.