Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Bruker Ritalin og Sobril. Legen min vil at jeg skal slutte med en av disse.

Spørsmål

Hei, Jeg har gått på 8 x 10mg Ritalin og 2 x 15mg Sobril om dagen i 6 år. Nå ønsker fastlegen min at jeg kutter ut én av disse. Kan man slutte brått eller hva er din anbefaling ved nedtrapping? Har du noen eventuelle betenkeligheter med å kombinere Ritalin med Sobril da dette har fungert godt de siste seks årene? Det er bl.a det eneste som hjelper mot depresjon og angst. Har prøvd mye forskjellig antidepressiva uten at det har hjulpet noe. Jeg har alvorlig grad av ME og også ADHD og jeg føler at disse medisinene er sterkt symptomlindrende. Mvh kvinne 61

Kvinne 61
Svar

Hei.


Dette er helt individuelle forhold, som må vurderes for hver enkelt pasient, og det finnes med andre ord ingen entydige fasitsvar på hva som er rett for akkurat ditt vedkommende. Og det er noe som din fastlege i samarbeid med deg, er den beste til å finne ut av for deg. Det jeg følgelig kan bidra med her, er følgelig kun generelle betraktninger om dette. 


Ritalin brukes blant annet mot ADHD og hyperaktivitet, og har i de rette tilfellene en god og viktig effekt. De som virkelig trenger dette, bør ikke nødvendigvis slutte med dette.

Mens Sobril er et beroligende og angstdempende legemiddel som egentlig prinsipelt aldri er helt "nødvendig" å bruke, og det er heller ikke ment som et medikament man skal bruke annet enn helt kortvarig, i kriser og lignende. Dette blant annet fordi det er sterkt vanedannende, og fordi virkningen avtar med tiden, slik at man må øke dosene hele tiden, for å få samme effekt og unngå abstinenser.


Det kan godt være at du trenger Ritalin, siden du har ADHD, men samtidig vet jeg jo ikke hvordan du fungerer uten dette. Men i utgangspunktet og rent generelt sett, så er det nok et riktigere valg å velge å trappe ned og slutte med Sobril, om du skal velge ett av disse medikamentene.


Det å slutte med benzodiazepiner, som er den gruppen medisiner Sobril tilhører, kan være en utfordring, og det kan gi abstinenser over en god del tid. Abstinensene kan til forveksling ligne angst, som man kanskje har brukt Sobril mot. En gradvis nedtrapping over tid er derfor vanligvis anbefalt.


Og så må det også taes med i betraktningen, at noen pasienter har et bedre liv med å bruke slike medisiner fast, selv om det prinsipielt sett ikke er ideelt, så her må helhetlige vurderinger gjøres, -en skal ikke slutte med en medisin "for å slutte", det må foreligge gode medisinske grunner til det, og det er noe du bør drøfte nærmere med legen din. Jeg synes det forøvrig er litt vanskelig å forstå at legen din vil at du skal slutte med "en av dem", for poenget er jo ikke å "slutte med en medisin", (for å slutte), men å la være å bruke medisiner man ikke har bruk for, eller som er uheldig å bruke over tid. Legen din må derfor vurdere hvilken medisin du bruker mot hva, og vurdere nytteverdi opp mot evt uheldige bivirkninger eller annet. 


Håper at det var nyttig informasjon å ta med videre i denne prosessen. Lykke til.