Bør jeg la være å ta medisinene noen dager i måneden?

Spørsmål

Etter å ha fått 2 x stent for trange arterier til hjerte I 2015 så er jeg på livslang medisinering. Jeg tar daglig 1 x 40mg Atorvastatin Mylan, 1 x Metoprolol Sandoz 50mg og 1 x Acetylsalisylsyre 75mg. Mitt spørsmål er: Kan det være skadelig for nyre og lever og bruke denne medisin så lenge? Kan det være ok å holde opp et par dager imåneden med medisinering for å spare lever og nyre?

Har hørt fra en canadier med nesten samme medisinering at han ble oppfordret av legen sin til og stoppe medisinering nå og da.

Svar

Hei.

Usedvanlig mange mennesker bruker de medisinene du bruker, og det går tilnærmet alltid aldeles utmerket, uten skade på nyrer og lever. Forøvrig er det en del av standard oppfølging og kontroll når man bruker slike medisiner, å sjekke lever- og nyrefunksjon på blodprøver. Det gjøres på kontroller hos fastlegen.
Skulle svaret på disse prøvene tyde på begynnende skade på f.eks. lever, så vil legen kunne vurdere å redusere din dose eller annet, for å stoppe påvirkningen av leveren. Da vil slike endringer gå tilbake.

Det er absolutt ikke noe som er anbefalt dette med å la være å ta slike medisiner noen dager av og til. Tvert imot er det viktig og riktig å ta disse medisinene regelmessig, hver dag. Hva denne canadieren har blitt fortalt av sin lege, har absolutt ingen relevans eller informasjonsverdi for deg eller andre.

Håper det var et greit og tydelig svar. Ha det bra!