Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Bivirkninger av Venlafaxin?

Spørsmål

Hei

Jukser litt, tidligere innsendt:
http://www.lommelegen.no/node/70121
Testet og ingen Cølaki.

Fungerer normalt psykisk på venlafaxin. 75mgr
Kan bli nedfor selvfølgelig, men kan påvirke dette selv nå.

Har Googlet + undersøkt pga frustrasjon.

Stoffskifte og diabetes er testet og ikke problemet.

Derimot Sjøgren kan minne litt.

Tørhet:
- Litt tørr munn, litt tørste.
- Irriterende tørrhet i nase/Skorpedannelse.(Allergi spray lite påvirkning, men olje har fungert bra.)
- Litt tørre øyne. Tåkesyn foran Skjerm. Kan våkne opp med slimtråder.
- Underliv. Kan av og til være litt tørr her.
Eneste etter Venlafaxin så har tørr munn blitt eskalert, men har akseptert det.
- Tar fuktighetskrem etter dusj. (Eller så blir ansiktet tørt)

Kan våkne om morgenen med:
- Kvalme
- Føler meg i ørska.
- Veldig trett. (Tretthet varierer alt fra veldig trett til tretthet som ikke forsvinner med uansett hvor mye søvn)
- Tung i kropp.
- Slim tråder i øyne. (Kan oppstå)
- Varierende øresus. (Helst verst ved dårlige perioder)
- Ekstra tett og tørr i nase.
- Nattesvette kan hende. (Dette har blitt en del mer av etter Venlafaxin)

Annet:
- Vasker ofte ansikt med kaldt vann ettersom eg føler meg varm. (Mulig pga tørhet)
- Vekslende avføring. Sliter spesielt med treg mage. Periodevis kan eg tåle noe mat dårlig, men andre gang ikke problem i hele tatt.

Venter på blodprøve svar angående antistoffer.
Kommer til å bli videresendt til nese/øyne/munn spesialist.

Ikke lyst på sykemelding, men ønsker å få gjort noe på fritiden + skjemst litt pga ustabil i forhold til jobb.
Merker jobb relasjoner begynner å bli påvirket nå.

Må justere døgnrytme i gode perioder pga plutselig mer våken. Gode perioder er mye av symptomene borte.
Begynner å bli frustrert å leve slik, men ikke gitt opp enda. Føler de ikke skulle vært noe psykisk grunn, så vil utelukke annet først.

Ønsker en diagnose slik at eg har noe å jobbe utfra.
Følger opp med lege, men hva tenker du?

Spør pga frustrasjon/utålmodighet :)

Svar

Hei.

Alt du beskriver her, kan være bivirkninger av Venlafaxin. Les selv listen over bivirkninger ifra preparatomtalen i Felleskatalogen.no:

"Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, munntørrhet, forstoppelse. Hud: Hyperhidrose (inkl. nattesvette). Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine, sedasjon. Psykiske: Insomnia. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, diaré. Hjerte/kar: Hypertensjon, hetetokter, takykardi, palpitasjoner. Hud: Utslett, kløe. Kjønnsorganer/bryst: Menoragi, metroragi, ejakulasjonsforstyrrelser, erektil dysfunksjon. Luftveier: Dyspné, gjesping. Muskel-skjelettsystemet: Hypertoni. Nevrologiske: Akatisi, tremor, parestesi, dysgeusi. Nyre/urinveier: Urinhesitasjon, urinretensjon, pollakisuri. Psykiske: Forvirringstilstand, depersonalisering, anorgasmi, nedsatt libido, nervøsitet, agitasjon, unormale drømmer. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt. Undersøkelser: Vektøkning, vektreduksjon, økt kolesterolnivå i blod. Øre: Tinnitus. Øye: Redusert syn inkl. uklart syn, mydriasis, akkommodasjonsforstyrrelser. Øvrige: Asteni, tretthet, frysninger. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning. Hjerte/kar: Hypotensjon, inkl. ortostatisk hypotensjon. Hud: Urticaria, angioødem, fotosensitivitetsreaksjoner, ekkymose, alopesi. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest. Nevrologiske: Synkope, myoklonus, unormal koordinasjon, balanseforstyrrelser, dyskinesi. Nyre/urinveier: Urininkontinens. Psykiske: Mani, hallusinasjoner, derealisasjon, unormal orgasme, apati, hypomani, bruksisme. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Agranulocytose, aplastisk anemi, pancytopeni, nøytropeni. Endokrine: Unormal sekresjon av ADH. Gastrointestinale: Pankreatitt. Hjerte/kar: Torsades de pointes, ventrikkeltakykardi, ventrikkelflimmer, QT-forlengelse vist ved EKG. Hud: Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Lever/galle: Hepatitt. Luftveier: Interstitiell lungesykdom, pulmonal eosinofili. Muskel-skjelettsystemet: Rabdomyolyse. Nevrologiske: Malignt nevroleptikasyndrom (MNS), serotonergt syndrom, kramper, dystoni. Psykiske: Delirium. Stoffskifte/ernæring: Hyponatremi. Øye: Trangvinkelglaukom. Svært sjeldne (<1/10 000): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Endokrine: Økt prolaktin i blodet. Nevrologiske: Tardive dyskinesier. Undersøkelser: Forlenget blødningstid. Øvrige: Blødninger i slimhinner. Ukjent frekvens: Psykiske: Selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd (rapportert under behandling eller tidlig etter seponering av behandling), aggresjon. Øre: Vertigo. Barn og ungdom: Generelt ligner bivirkningsprofilen hos barn og ungdom (6-17 år) den som observeres hos voksne. Som hos voksne observeres redusert appetitt, vekttap, økt blodtrykk og økt serumkolesterol. Ved pediatriske studier er suicidal ideasjon rapportert som bivirkning. Det er også rapportert et økt antall tilfeller av fiendtlighet, og særlig ved depresjon; selvskading. Spesielt er følgende observert hos barn og ungdom: Abdominale smerter, agitasjon, dyspepsi, ekkymose, epistaksis og myalgi. Seponering: Seponering (spesielt brå seponering) fører vanligvis til seponeringssymptomer. Svimmelhet, sensoriske forstyrrelser (inkl. parestesi), søvnforstyrrelser (inkl. insomni og intense drømmer), agitasjon eller angst, kvalme og/eller oppkast, tremor, vertigo, hodepine og influensasyndrom er vanligst rapportert. Symptomene er som regel milde til moderate og selvbegrensende. Hos noen pasienter kan de imidlertid være alvorlige og/eller vedvarende. Gradvis dosenedtrapping er derfor anbefalt."

Som du ser, er nærmest det mest av det du har fortalt om, beskrevet her under bivirkninger. Tørr hud, øresus (tinnitus), synsforstyrrelser, tørr munn osv osv.
Jeg vil si at dette er såpass suspekt at du kan anse dette som forklaringen på dine plager, "inntil det motsatte er bevist".
Det er nok riktigere og viktigere å finne ut om det stemmer, enn noen andre spesialistundersøkelser osv som du venter på.
Den eneste måten å finne ut det på, er naturligvis å prøve det uten medisinen i en periode. Det må være av en viss varighet, for at du skal kunne trekke sikre konklusjoner, f.eks. et par ukers tid.
Men hvordan og når dette skal gjennomføre, synes jeg du skal diskutere med legen din, for det kan jo kanskje hende du trenger en annen medisin mot dine psykiske plager i mellomtiden, kanskje?
Og så er det smart å ikke trekke slike konklusjoner alene, men i samråd med legen din.

Jeg håper at dette kan være til nytte for deg, for dersom det er medisinbivirkninger, så finnes der jo en enkel løsning på alle problemene dine, og det er å slutte med medisinen, og evt finne en annen du kan bruke istedet, om nødvendig.
Lykke til!

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-