Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Bivirkninger av Remeron?

Spørsmål

Ifm en vanskelig periode i mitt liv fikk jeg utstedt Remeron-S15mg av psykiater. Jeg får spørsmål fra ham en tid etterpå om jeg føler ubalanse i kroppen og økt vekt. Da jeg pt får behandling av en dårlig rygg er spørsmålet; er denne medisinen ikke bra for rygg og leddsmerter, og ubalanse i kroppen spesielt når jeg går. Er det annen medisin som kan anbefales? Leser bivirkninger på medisinen som nevner ovennevnte 1 av 10 bivirkninger. Fikk denne medisinen også som sovemedisin. Kan selvfølgelig ta kontakt med psykiateren, men er disse bivirkningene kjente for denne medisinen? Erfaringer?

Kvinne 73
Svar

Hei.


Remeron er en medisin som brukes mot depresjon, og som alle medisiner som har en virkning, har den mulighet til å gi bivirkninger også. Vi pleier å si, satt litt på spissen: Ingen bivirkning, heller ingen virkning. Det er på en måte et tegn på at det er aktivt virkestoff i medisinen. Når vi skal gi eller bruke medisiner, er en soleklar regel at bivirkningene ikke må være verre enn sykdommen man behandler. Av og til er det så viktig å bruke en medisin, f.eks. kreftmedisiner, at man aksepterer bivirkninger, som en "betaling" for virkningen man ønsker. 

Når det gjelder Remeron, så har en blant annet følgende kjente bivirkninger hos noen: Ryggsmerter, svimmelhet, vektøkning, leddsmerter. Altså alt det du omtaler her.

Er dette så bivirkninger hos deg? Det kan være, men samtidig kan vi ikke være sikker uten videre, for la oss nå f.eks. ta ryggsmerter: Det er så vanlig at folk flest kan regne med å oppleve det nå og da i livet, også de mange som ikke bruker Remeron. Sagt med andre ord så er det selvfølgelig fullt mulig at du kan ha ryggsmerter av andre årsaker enn Remeron, slik som "alle andre" kan ha nå og da. Ryggsmerter skyldes forøvrig kun ytterst sjeldent alvorlig sykdom. Vanligst er ufalige muskulære årsaker.


Den eneste måten man kan finne ut om noe er en bivirkning eller ikke på, er å prøve med lavere doser eller helt uten medisinen en periode. Forsvinner så de aktuelle mistenkte symptomene, og så evt kommer tilbake når man begynner med den igjen, så har man tilnærmet bevist at det var bivirkninger. Andre måter å finne ut av dette på, finnes ikke.  Hvorvidt du skal gjøre dette, er noe jeg vet altfor lite om deg til å gi klarsignal til, så det bør du diskutere med fastlegen eller psykiateren din. 


Du spør om det finnes andre medisiner du kan bruke. Det finnes en lang rekke antidepressive medisiner, med både lik og tildels liknende virkningsprofil, noe varierende, og som lege velger man ut riktig medisin for riktig pasient ut fra all den kunnskap man sitter inne med om pasienten. 

Her har jeg naturligvis aldeles for lite informasjon og deg og noe som komplekst som ditt liv og din psyke, til å skulle gi konkrete råd og konkrete anbefalinger, -det ville vært meget sleivete og uprofesjonelt og ikke til ditt beste. Men som forklart så finnes der generelt sett en lang rekke antidepressiva, og derfor synes jeg du skal ta opp med legen din to følgende ting:

1) Skal du bruke antidepressiva videre i det hele tatt?

2) Hvis du skal, skal du fortsette med Remeron eller bytte preparat, med tanke på mulige bivirkninger?


Disse tingene kan du også diskutere med fastlegen din, du er ikke nødt til å kontakte psykiater om det er vanskelig å få til.

Håper det var greie svar og råd. Lykke til.