Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Bivirkning eller interaksjon ved bruk av Palexia (tapentadol) smertestillende

Spørsmål

Hei. Jeg har i perioder fått foreskrevet Palexia av legen min for smerteproblematikk i skulder og nakke. Dette har virket bra og gitt meg mulighet til å trene og være aktiv, der jeg tidligere ble satt helt ut av spill. Jeg har tatt Palexia i ca 3 år på og av. Jeg tar det i 2-4 dager med pauser på alt fra 1 uke til 1 mnd. imellom. Jeg tar 2x 50 mg. Sist gang jeg tok Palexia ble jeg imidlertid akutt dårlig. jeg ble akutt kvalm og dårlig og tilbrakte hele kvelden i fosterstilling på sofaen (ikke noe smerter, men veldig dårlig almenntilstand). Jeg kastet også opp en gang. Jeg har opplevd dette 1 gang tidligere, men i mildere form. Bortsett fra dette har jeg ikke opplevd noen bivirkninger av Palexia, utenom litt sløvhet en 3-4 timer etter inntak, men det er jo normalt med sterke opiater. Av andre medisiner tar jeg Pulmicort inhalator (astma) og quetiapin mot søvnvansker (jeg har tatt Quetiapin fast i ca 4 mnd). Når det gjelder Quetiapin står jo kvalme, økt puls/blodtrykk og generelt nedsatt allmentilstand som en potensiell bivirkning, men det var altså Palexia som utløste dette. Jeg tok Quetiapin kvelden før (16-20 timer før), så det kan ikke ha vært den. Det står også i preparatomtalen til Palexia at det skal utvises forsiktighet ved kombinasjon med SSRI. Quetiapin er vel agonist for en type serotonin og sånn sett likt et SSRI?? Men Palexia/Tapentadol virker jo ikke på serotonin? Som sagt den eneste forklaringen jeg kan komme på er at kombinasjonen mellom disse to (Palexia og Quetiapin) er uheldig, men jeg vet ikke. Det har jo stort sett gått bra før- men nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Er det etter din vurdering trygt å fortsette med både Quetiapin og Palexia? Hva bør jeg evt gjøre? Er klar over at kvalme kan være en bivirkning av opiater også, men har som sagt ikke opplevd dette før (bortsett fra den ene gangen). Det var i tillegg en veldig kraftig reaksjon som jeg ikke var forberedt på. Takk for svar!

Mann 49
Svar

Kjære deg,


Du stiller et spennende og vanskelig spørsmål, som du har gjort gode betraktninger rundt. Det er spennende å få en slik utfordring, og selv om jeg ikke har noe fasitsvar vil jeg presentere mulige årsaker slik at du kan vurdere om noen av dem er mer sannsynlig for din situasjon. 


Du bruker Palexia (innholdsstoff tapentadol) mot smerter i skulder og nakke. Medikamentet gjør det mulig for deg å utføre fysisk aktivitet du ønsker, og som du ellers ikke ville ha orket eller tålt. Smertene er periodevise og medisinforbruket følger smerteutviklingen og derfor ikke er konstant.  


Tapentadol er et av de nyeste opioidene (morfinlignende substans), godkjent i Norge 2011. Bruken er derfor ikke like utbredt som de tradisjonelle opioider. Tapentadol er 2-3 ganger mindre potent enn morfin, og har en gunstig bivirkningsprofil som kan gjøre stoffet godt egnet til bruk utenfor sykehus.  


Om bivirkningen: 

Du gir en meget god beskrivelse av sykehistorien, noe som er viktig for å forstå hva slags type bivirkning det kan være. Spesielt ettersom du har brukt Palexia flere ganger etter den første gangen du opplevde den samme bivirkningen (men i mildere grad) uten å få bivirkninger, tyder det ikke på at du har utviklet allergi. En allergi eller intoleranse ville gitt symptomer hver gang du brukte preparatet. 


Som alle opioider kan tapentadol gi kvalme som bivirkning. Denne kan enkelte ganger komme flere timer forsinket, til og med neste dag. Dette kan skje alene, eller ved interaksjon mellom tapentadol og et annet medikament, eller interaksjon med et næringsmiddel.


Nedbrytningen av medikamenter i leveren kan forstyrres (både forsinkes og forsterkes) ved at det samme leverenzymet må bryte ned et annet stoff samtidig. Det som forstyrrer nedbrytningen behøver ikke nødvendigvis være et annet medikament, og en rekke mer eller mindre eksotiske medisin - næringsmiddel interaksjoner er beskrevet. Grapefruktjuice, Johannesurt, og grønnkål er eksempler på næringsmidler som endrer nedbrytningshastigheten til en rekke medikamenter, slik at man får en relativ over- eller underdosering. Du kan ha opplevd en tilsvarende interaksjon, til og med en som foreløpig ikke er kjent eller beskrevet.

 

En interaksjon mellom Quetiapin (kvetiapin) og Palexia (tapentadol) kan faktisk heller ikke helt utelukkes, selv om det har gått så mange timer mellom preparatene som du beskriver. Selv om halveringstiden til det enkelte preparatet er relativt kort, så henger det målbare mengder igjen i kroppen i mange flere timer, til og med dager.


For å illustrere hvor kraftig en interaksjon kan være, selv om det ikke er direkte relatert til ditt spørsmål: Hos noen svært få individer kan kombinasjonen av å spise banan og deretter trene føre til anafylaktisk sjokk, selv om de til vanlig tåler både banan, og å trene, hver for seg. 


En må vel være åpen for at noe helt annet enn Palexia også kan ha utløst ubehaget, eller at noe annet i kombinasjon med Palexia forårsaket den sterke bivirkningen. Det kan være nyttig å være oppmerksom på at spesielt nakkesmerter alene i gitte situasjoner kan gi bivirkninger i form av kraftig svimmelhet og kvalme. Dersom du har klart å døyve nakke/skuldersmerter som har gjort deg i stand til å trene, kan du ha trent for kraftig for hva nakken tålte den dagen, uten å ha vært oppmerksom på det.


En kan alternativt tenke seg at du har hatt en matvareforgiftning, slik at bruken av Palexia bare har sammenfalt i tid med symptomer som egentlig skyldes noe helt annet!


Palexia (tapentadol) brukt alene regnes ikke som utløsende årsak til Serotonin syndrom, (en ubehagelig tilstand kjennetegnet ved rastløshet, forvirring, hjertebank, høyt blodtrykk, svette, og diare – men ikke kvalme), men i kombinasjon med SSRI kan slikt syndrom utløses. Quetiapin (virkningsstoff kvetiapin) er ikke regnet som et SSRI, slik at den typen interaksjon mellom de to holder jeg for svært usannsynlig.


Råd:

Det blir en avveining hva som er mest plagsomt: Å få god smertelindring slik at du kan leve aktivt slik du ønsker, versus å få denne bivirkningen en sjelden gang. 


Jeg vil ikke råde deg fra å bruke Palexia, men vær litt ekstra oppmerksom, og kanskje unngå å bruke det en gang du vet du må kunne prestere etterpå. 


Dersom et slikt kraftig ubehag likevel oppstår en gang til tror jeg imidlertid det bedre å legge bort preparatet for godt, da det finnes alternative preparater.


Du spør også om fortsatt bruk av Quetiapin, med eller uten fortsatt bruk av Palexia, og jeg finner ingen åpenbar grunn til å råde mot det. Om eventuell sammenheng mellom Quetiapin kvelden før du tar Palexia tror jeg bare du kan finne ut ved å forsøke det samme doseringsintervallet om igjen. Nå finnes det heldigvis mange andre typer sovemedisiner å ty til, dersom du ikke synes noe om å gjøre et slikt forsøk.


Du skriver ikke om du har forsøkt andre smertestillende, alene eller i tillegg til Palexia. Som et generelt råd ville jeg nok spart opioider til sist, og forsøkt et preparat i gruppen NSAID (ikke-steroide antiflogistika) som feks Ibux (virkningsstoff ibuprofen) først. Paracetamol i tilstrekkelige doser kan også ha en plass i din behandling, evt. sammen med Palexia.


Det er flott at du søker å leve et aktivt liv, og trene. Du skriver ikke om det spesielt, men jeg har lyst å nevne at i tillegg til medikamentell behandling kan andre behandlingsformer (fysioterapi, varmebehandling m.m.) ofte være med på å lindre nakke/skulderplager, slik at selv om du ikke nødvendigvis kommer helt bort fra å bruke Palexia og/eller andre medisiner, kan kanskje bruken reduseres til et nivå der du slipper bivirkninger. 


Fra tid til annen oppdages både bivirkninger og interaksjoner som ikke tidligere er beskrevet, og dersom du skulle oppleve denne bivirkningen eller interaksjonen igjen, oppfordrer jeg til å melde det til legemiddelverket. Det kan man gjøre selv (legemiddelverket.no) eller med hjelp fra fastlege.


Ønsker deg lykke til!