Behandling av høyt stoffskifte

Spørsmål

Jeg har høyt stoffskifte - har brukt Pranolol 20 mg, men tåler ikke disse. Hvilke andre medisiner kan jeg bruke som kan hjelpe meg. Mitt blodtrykk er normalt. Det samme er pulsen.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.

Pranolol er en medisin som demper noen av symptomene ved høyt stoffskifte, idet den setter ned hjertefrekvensen, blodtrykket og evt skjelvinger på hendene. Men det er ikke en medisin som behandler stoffskiftesykdommen. Det trenger du andre medisiner eller annen behandling for, -hvis stoffskiftet ditt er vedvarende for høyt. Sagt på annen måte: Et for høyt stoffskifte blir ikke lavere eller normalt, vha Pranolol, som bare demper symptomene på høyt stoffskifte. Diskuter dette videre med legen din, for det er viktig. Ved hjelp av blodprøver vil legen din finne ut om du har for høyt stoffskifte her og nå, og om du trenger medisiner for dette. Det finnes spesifikke medisiner mot for høyt stoffskifte, f.eks. Neo-Mercazole.

Pranolol er "egentlig" en hjerte- / blodtrykksmedisin, og den tilhører gruppen betablokkere, som det finnes en lang rekke av. Legen din kjenner med sikkerhet til alle sammen, og vil hjelpe deg til å finne en som du evt kan bruke istedet for Pranolol.
Jeg har ingen forutsetning eller nok informasjon her til å foreslå en konkret av de mange mulige, og heller ikke vet jeg hva det er med Pranolol som du ikke tåler, slik du forklarer det.
Er det bivirkninger av noe slag, så er det ikke utenkelig at du vil kunne få samme slags bivirkninger av en annen betablokker.
Og har du for høyt stoffskifte ennå, så er det riktigere å behandle dette ned til normalt stoffskifte, enn å kun dempe symptomene med betablokkere.
Det er også et åpent spørsmål om du faktisk er nødt til å bruke en slik betablokker som dette, og det finner en vanligvis ut ved å la pasienten prøve seg en periode uten medisinen, og så se hvordan det går, og hvordan puls og blodtrykk er uten medisinen. Det er meget mulig at du bør gjøre dette, i samråd meg legen din.

All medisinering vurderes individuelt av den legen som har ansvaret for oppfølgingen av deg, og som kan undersøke deg, ta blodprøver, måle blodtrykk osv, mao. fastlegen. Vi kan ikke gi konkrete medisineringsråd over internett, bare generell informasjon, slik du har fått nå. Men spørsmålet ditt er selvfølgelig et godt spørsmål som du absolutt skal ha svar på, men det kan kun gjøres hos fastlegen, så bestill deg en time for dette. Du må gjerne ta med utskrift av spørsmål og svar her, til legen din for informasjon.
Håper at informasjonen her er til nytte for deg når du nå skal snakke mer med legen din om dette. Lykke til.

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 199,-