Alternativer til Anervan stikkpiller ved migrene

Spørsmål

finnes det stikkpiller som erstatter Anervan support, da denne er gått ut? Problemet er migrene/sterk hodepine.

Svar

Hei, og takk for spørsmål.

Legemidlet Anervan ble fjernet fra det norske markedet i 2013 da det europeiske legemiddelverket trakk alle legemidler med innhold av virkestoffet meprobamat. Meprobamat gir angstdempende og beroligende effekt, men det er liten forskjell mellom den dosen som gir effekt, og dosen som kan gi alvorlige bivirkninger slik som koma, pustestans og sjokk. Det var også bekymring knyttet til den vanedannende effekten av meprobamat.

I tillegg til meprobamat inneholdt Anervan følgende 3 virkestoffer:
- Ergotamin virker mot migrene ved å virke sammentrekkende på blodårene i hodet.
- Koffein øker effekten av ergotamin og har en viss egeneffekt mot migrene.
- Klorsyklizin er kvalmestillende.
Hvis ergotamin og koffein brukes ofte, kan de utløse eller forverre hodepine. Ergotamin skal ikke kombineres med andre spesifikke migrenemidler (triptaner), og kan også være problematisk i kombinasjon med en del andre legemidler. Anervan kunne brukes som behandling helt i starten av migreneanfallet.

Du spør om det fins stikkpiller som kan erstatte Anervan Support. Jeg har ikke funnet noe legemiddel med dette navnet, men regner med at det kanskje er snakk om suppositorier (stikkpiller)? Stikkpiller har den fordel at de er lettere å bruke ved kvalme og oppkast, eller dersom man ikke klarer å svelge tabletter. Noen virkestoffer tas opp dårlig og gir mindre effekt når de gis som stikkpiller. I tillegg kommer effekten ikke alltid like raskt som for tabletter eller nesespray.

Virkestoffet ergotamin finnes i dag ikke på det norske markedet. Det anbefales at du i samråd med din lege prøver annen behandling for din hodepine dersom det ikke allerede er gjort. Det er viktig at riktig diagnose stilles slik at dere kan prøve de legemidlene som er mest effektive for deg. Jeg vet ikke om du har fått stilt diagnosen migrene ut fra de opplysningene du gir meg, og det finnes svært mange ulike typer hodepine.

Du sier heller ikke noe om hva du og fastlegen din tidligere har forsøkt. Det første legen forsøker som akuttbehandling ved migrene er gjerne reseptpliktige smertestillende legemidler i passende doser. Flere av disse legemidlene kommer som stikkpiller. Andre legemidler med rask effekt(såkalte triptaner som for eksempel Imigran) kan deretter forsøkes. De kommer dessverre ikke som stikkpiller. Dersom du blir kvalm og kaster opp når du får migrene kommer de som smeltetabletter, nesespray og injeksjoner. Det kan eventuelt være aktuelt å få en resept på noen kvalmestillende legemidler fra legen din. Hvis du har migreneanfall ofte kan du høre med legen din om forebyggende behandling er aktuelt for deg. Dersom du og fastlegen ikke finner frem til en god behandling, kan dessuten henvisning til nevrolog være aktuelt.

Hvis du har prøvd alle aktuelle anfallsmedisiner som fins på det norske markedet, kan legen din vurdere å bruke legemidler som fins utenfor landet. At et produkt fins på det norske markedet vil si at Statens Legemiddelverk har gjort en vurdering av det og gitt det en godkjenning for salg. Apotekene kan likevel skaffe legemidler uten en slik godkjenning ved behov. I Sverige finnes et reseptpliktig legemiddel som heter Anervan Novum. Dette kommer som stikkpiller og inneholder ergotamin, koffein og klorsyklizin. Ditt lokalapotek kan være behjelpelig med å finne ut om de kan få tak i dette, eller om det fins et lignende produkt de kan skaffe. Meprobamat er som nevnt tidligere, ikke tillatt solgt i Europa, men er tillatt i USA.

Du må først diskutere problematikken med din fastlege, som må vurdere om det er aktuelt for deg å bruke et legemiddel som skaffes fra utlandet. Legen tar da på seg et større ansvar enn normalt for behandlingen, og må da sette seg ekstra nøye inn i bruken av den aktuelle medisinen. Legen må skrive en spesiell søknad(såkalt godkjenningsfritak) med en medisinsk begrunnelse for at du må ha legemidlet. Denne kan skrives elektronisk eller på papir og må tas med på apoteket. Den fungerer da som en resept.

Ta kontakt med ditt lokalapotek før legen eventuelt skriver søknaden. De sjekker hva som kan skaffes, hvilke virkestoffer det inneholder og hvor lang tid det tar. De sjekker også navn, pakningsstørrelse og produsent, for dette må legen din skrive på søknaden. Ergotamin, klorsyklizin og koffein kan godkjennes på apoteket. Dersom legen mener at du har behov for å bruke meprobamat må apoteket først sende søknaden til Statens Legemiddelverk til vurdering.

Få også apoteket til å sjekke prisen for deg på forhånd. En medisin som ikke fins i Norge til vanlig, kan noen ganger bli dyr. Du kan heller ikke regne med å få medisinen på blå resept, men må sannsynligvis dekke hele kostnaden selv.

Jeg håper at du fikk litt klarhet i hvordan du kan gå frem i dette tilfellet. Som du ser er det en litt kronglete prosess, og den krever som du ser at du har forsøkt andre alternativer først og at legen er villig til å påta seg større ansvar enn normalt. Når det er sagt, ser det ut til at det kan være mulig å skaffe stikkpiller med relativt lik effekt som Anervan hadde. Lykke til med å finne behandlingen som fungerer best mulig for deg.

Mvh
Anne Røv-Johnsen
Provisorfarmasøyt