Alkohol og antidepressiva

Spørsmål

Jeg lurer på om det er skadelig å drikke alkohol samtidig som man går på piller mot depresjoner, lurer på om alkoholen svekker virkningen av tablettene.

Kvinne, 29 år

Svar

Kjære kvinne, 29 år!

Antidepressiva bør ikke kombineres med alkohol, i hvert fall ikke utover svært moderate mengder. Alkohol og antidepressiva forsterker hverandres dempende effekt på hjernen, og resultatet kan bli utilsiktet sløvhet.

Store mengder alkohol sammen med antidepressiva er direkte farlig, det fører til forgiftning som i verste fall kan ha dødelig utgang.

De fleste stoffer som virker på hjernen har en tendens til å forsterke hverandre, og det er vanskelig å beregne akkurat hvordan man kommer til å reagere. Derfor er advarselen mot kombinasjon av antidepressiva og alkohol helt reell, det kan dessverre føre galt av sted.