Alders demens og depresjon.

Spørsmål

Hvilken virkning har Zyprexa (lilly) når personen har alder demens. Kan dette brukes for å gjøre hverdanen "lysere" ?

Mann, 46 år

Svar

Jeg vil tro at du blander litt sammen medikamenter?? Jeg skal forklare meg: Zyprexa er en medisin som brukes i behandling av alvorlige sinnslidelser som schizofreni. Den brukes normalt ikke for å gjøre hverdagen lysere, selvom den nok vil gjøre hverdagen lysere for den som har en slik sykdom. Zyprexa brukes heller ikke mot alders demens, - med mindre det da kan være en alvorlig sinnslidelese i tillegg til aldersdemensen.

De medisinene som har blitt kjent som "lykkepillen" (et uheldig navn), er medisiner mot nedstemthet (depresjon). De vil når de er gitt på de rette indikasjoner, gjøre hverdagen lysere og lettere enn den ellers er. Vanlige preparatnavn i denne kategori er f.eks.: Cipramil, Zoloft, Seroxat, - og mange andre. Disse medisinene kan også ha sin plass til aldersdemente med en depresjon. Det hjelper da ikke på demensen, men mot depresjonen.