Slutt på gratis blåresept

Et budsjettforlik mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet gjør at det bare er minstepensjonister som har beholdt ordningen med gratis medisiner på blå resept fra 01.01.03.

- Med virkning fra og med 1. oktober 2002 ble det innført gratis medisiner forskrevet på blå resept for alle uføre og eldre over 67 år. For mange satte derfor budsjettforliket en brå stopp for tilbudet om gratis medisiner og sykepleierartikler. Også uførepensjonister med høyere pensjon enn minstepensjonen er fratatt fri egenandel bekrefter fungerende kontorsjef Kjell Arne Nyheim i Rikstrygdeverket til Lommelegen.no. - Rikstrygdeverket har sendt ut brev til alle minstepensjonistene med bekreftelse på at de fremdeles har krav på gratis medisiner på blå resept. Dette brevet kan brukes som dokumentasjon på at egenandel ikke skal betales. Har du spørsmål rundt dette, kan du henvende deg til ditt lokale trygdekontor, forteller Kjell Arne Nyheim. Sykdommen avgjør I dag er ordningen slik at Folketrygden helt eller delvis dekker utgiftene til medisiner og medisinsk utstyr forskrevet av lege på blå resept. Det er sykdommen du har som avgjør om du har rett til forskrivning på blå resept. Det er laget en liste over hvilke sykdommer, og hvilke medisiner, som kan fås på blå resept. Dersom du skal behandles for en sykdom, eller med en medisin, som ikke står på lista, må det sendes en egen søknad om støtte. Ofte vil det være legen din som gjør dette. Dette må du betale Når du henter medisinene på apoteket, må alle - bortsett fra minstepensjonistene - betale 36% av utgiftene på blåreseptmedisinene. Imidlertid skal ikke egenandelen overskride 400 kroner per ekspedering. Behandles du for en allmennfarlig smittsom sykdom, har frikort, eller medisinene gjelder barn under 7 år, skal du likevel ikke betale egenandel.

Artikkelen fortsetter under annonsen