Samme medisin med andre navn

Fra 3. mars trer en ny ordning i kraft som gjør at apotekene vil tilby deg rimeligste alternativ på de seks mest omsatte medisinene på blå resept. Dette vil både du, apoteket og Staten tjene på. Målet med systemet er å øke konkurransen og slik spare penger.

Den nye ordningen vil omfatte seks preparater mot depresjon, høyt blodtrykk, magesår/refluks og allergi.

IndeksprisenLegemiddelverket har regnet ut indeksprisen på legemidler med samme virkestoff og fastsatt en indeksrefusjonspris. Dette er prisen Folketrygden maksimalt dekker. (Imidlertid er det unntak der legen har funnet årsaker til at pasienten ikke bør bytte til et såkalt synonympreparat.)

Hvis ikke legen eller pasienten motsetter seg å få et billigere preparat, vil pasienten få en lavere egenandel og apoteket får hele differansen mellom indeksprisen og den prisen preparatet koster.

Ny indekspris hver tredje månedIndeksprisen kommer til å bli regnet ut hver tredje måned. Seniorrådgiver Jon Andreas Andersen i Helsedepartementet bekrefter overfor Lommelegen.no at det forventes at ordningen på sikt fører til lavere priser på de dyrere synonympreparatene. Dette gjør at indeksprisen kommer til å bli lavere, slik at Folketrygden sparer penger. Apotekene vil imidlertid da ikke lenger tjene på systemet.

Tilrettelagt for pasientenTor Frostelid, seksjonssjef ved seksjon for legemiddelomsetning i Statens legemiddelverk mener pasientene bør få god forklaring om den nye ordningen. - Statens legemiddelverk har sendt ut brev til alle leger og apotek. Dessuten ligger det plakater og brosjyrer på apotekene, sier han.

Virkestoff som berøresVirkestoffene som vil inngå i denne ordningen er:

Citalopram (Cipramil)
Omeprazol (Losec, Losec MUPS)
Cetirizin (Zyrtec)
Loratadin (Clarityn, Clarityn-S)
Enalapril (Renitec)
Lisinopril (Zestril, Vivatec)