Retningslinjer for behandling

Utvikling av nye medisiner og nye behandlingsstrategier skjer i høyt tempo, særlig i sykdomskategorier som det er knyttet økonomiske og andre interesser til. Den enkelte lege har ikke mulighet til selv å pløye gjennom alle nyvinningene på ulike områder. Derfor utarbeides nasjonale eller internasjonale retningslinjer for behandling basert på faglig konsensus.

Fagfolk som samarbeiderNår slike retningslinjer utarbeides setter grupper av fagfolk seg ned for å gjennomgå vitenskapelig publikasjoner og viten på sitt fagfelt, for så å komme fram til felles anbefalinger for behandling.

På fagfelt der det foregår mye forskning, er slike anbefalinger til uvurderlig nytte for praktiserende leger, som ikke har sjanse til å kunne gjennomgå all litteraturen selv for å vurdere de ulike resultatene opp mot hverandre.

Tre anbefalingerVi har forsøkt å samle høydepunktene i behandlingene som anbefales på disse tre medisinske områdene:

Behandling av Alzheimers sykdom (terapianbefaling fra Statens legemiddelverk 2003)

Behandling av høyt blodtrykk (europeiske retningslinjer fra 2003)

Kolesterolsenkende behandling (terapianbefaling fra Statens legemiddelverk 2003)