Medisiner mot overaktiv blære

De fleste som lider av overaktiv blære har god effekt av medisiner.

Den vanligste medisinske behandlingen av overaktiv blære er en medisin som virker såkalt anti-kolinergt. Denne gruppen medisiner blokkerer dannelsen og bruken av stoffet acetylkolin, som er ett av de stoffene som stimulerer blæren til å trekke seg sammen.
Medisinen virker avslappende på blæremuskulaturen og reduserer antallet og styrken på muskelsammentrekningene i blæren. De aller fleste med overaktiv blære har effekt av medikamentell behandling.

Hvilke bivirkninger har medisinene:Mer enn 1 av 100 opplever en eller flere av følgende bivirkninger: munntørrhet, halsbrann, treg mage, magesmerter, luft i magen, brekninger, tørr hud, nervøsitet, tørre øyne, vansker med å fokusere synet, hodepine, tretthet, brystsmerter. Sjeldne bivirkninger er hevelser (ødem), forvirring, hallusinasjon, hjertebank, vannlatningsstopp, allergiske reaksjoner.

Detrusitol og VesicareDetrusitol og Vesicare heter medisinene som brukes til å behandle overaktiv blære.

Hvem skal være forsiktige med Detrusitol?Personer som har trangvinklet glaukom, (spesiell form for grønn stær) eller med trange passasjer i mage-/tarmkanal (forsinket tømning av magesekken), ved lever-/nyresykdommer og personer som har betydelige vanskeligheter med å tømme urinblæren på grunn av trange områder i urinrøret. Personer med leversykdom skal ikke ha høye daglige doser. Reaksjonsevnen kan påvirkes og synsforstyrrelser kan oppstå. Dette må man være klar over i situasjoner hvor det kreves høy grad av oppmerksomhet, for eksempel ved bilkjøring, presisjonsarbeid og ved bruk av farlige maskiner. Snakk med legen din for å se om disse medisinene passer for deg!

Hvordan skal medisinen tas? Anbefalt dose for Detrusitol er 4 mg 1 gang om dagen. Kapselen kan tas uavhengig av måltid. Vesicare doseres i 5 mg som taes en gang pr. dag.

Vekselvirkning med andre medisinerMedisiner kan innvirke på hverandres effektivitet. Vær sikker på at du har fortalt legen om alle medisinene du bruker før du starter opp med medisiner for overaktiv blære.

BlandingsinkontinensEn del kvinner har såkalt blandingsinkontinens, det vil si at de i tillegg til overaktiv blære har symptomer på stressinkontinens. Detrusitol vil ikke hjelpe på symptomene eller årsaken til stressinkontinens, så dette må behandles for seg. Du kan lese mer om årsaker til og behandling av stressinkontinens her.