Medisiner mot høyt kolesterol

Her kan du lese om hvilke medisiner som kan hjelpe deg å få ned kolesterolnivået i blodet.

Kolesterolsenkende medisiner Det er viktig å gjøre livsstilsendringer før medikamenter tas i bruk. Slike endringer bør vanligvis forsøkes i et halvt år før man vurderer medisinering.

Enkelte pasienter bør imidlertid starte tidligere med kolesterolsenkende medisinering, dette gjelder spesielt pasienter med hjertesykdom. Disse bør likevel endre sin livsstil til et så sunt levesett som mulig.

6 forskjellige grupper Det finnes pr. i dag 6 forskjellige grupper med lipid- og kolesterol-senkende medikamenter:

  • statiner
  • resiner
  • fibrater
  • nikotinsyre
  • omega-3-fettsyrer
  • ezetimib

Statiner er mest brukt i dag, og er førstevalg ved behandling av
forhøyede kolesterolnivåer hos voksne.

Her er en oversikt over de forskjellige gruppene:

Statiner:Statinene selges blant annet under navnene: Lipitor, Zocor, Mevacor, Pravachol, Canef, Lescol.

LDL-kolesterol (-dårlig kolesterol-) er kolesterolpartikler koblet med spesielle proteiner som sirkulerer i blodstrømmen. Disse partiklene kan suges opp igjen av leveren hvis leveren har nok mottagermolekyler på overflaten, såkalte LDL-reseptorer.

Statiner virker ved å hemme et ledd i produksjonen av kolesterol. Dette fører til at leveren får flere LDL-mottakermolekyler, noe som igjen fjerner mer av LDL fra blodbanen.

Disse medisinene kan redusere kolesterolnivået med 25-45%, og da spesielt LDL-kolesterol.

Bivirkninger:Det er sjelden bivirkninger av disse medisinene, men noen får lette muskelsmerter. Medisinene kan påvirkes av andre medisiner, og spesielt må du må si fra om hvilke medisiner du bruker hvis noen skal behandle deg med antibiotika, medisiner mot magesyre og soppmedisiner.

ResinerResiner selges blant annet under navnene: Questran og Lestid.

Disse medisinene gis av og til til barn og ungdom med arvelig forhøyet kolesterol (familiær hyperkolesterolemi).

Medisinene virker ved å forhindre at gallesyrer suges opp i tarmen og derved må leveren øke produksjonen av disse. Dette fører til at leveren suger opp mer kolesterol fra blodbanen og skiller det ut igjen i gallen til tarmen.

Normale doser av disse medisinene senker kolesterolnivået med rundt 20%.

Bivirkninger:
Resiner har ubehagelig smak og konsistens, og gir ofte en del mageproblemer. Medisinene kan også påvirke opptak andre medisiner pasienten tar, som for eksempel blodfortynnende, andre kolesterolsenkende medisiner, hjertemedisiner og stoffskiftehormoner.

FibraterBrukes lite i Norge i dag, men hovedbruksområde er pasienter med forhøyede triglyseridnivåer.

Triglyserider kan senkes med omtrent 20-50%. HDL øker med 10-20% og LDL synker med rundt 10%.

Bivirkninger:
Også disse medisinene gir noe mageplager, og økt risiko for gallesteinssykdom.

NikotinsyreDenne medisinen er også relativt lite brukt. LDL kan senkes med 20-30% og totalkolesterol med 10-20%.

Bivirkninger:
Nesten alle pasientene opplever en plagsom rødming,. Mageplager er vanlig, dessuten kløe og hudavskalling.

Omega-3-fettsyrerSelges under navnet Omacor.

Fiskeolje kan brukes som eneste medisin ved behandling av forhøyete triglyserider.

Bivirkninger:
Noen opplever lette mageplager av dette.

Ezitimib

Dette er en kolesterolabsorbsjonshemmer som heter Ezetrol (generisk ezetimib) som ble godkjent av Statens Legemiddelverk sommeren 2003. Medikamentet virker ved å hindre opptak av kolesterol fra tynntarmen og kan kombineres med et hvilket som helst statin for økt effekt, dette gir ca 20% ytterligere senking av LDL. Dette tilsvarer det man får ved å 8-doble dosen av statiner. F.eks er 10mg Lipitor +10mg Ezetrol (finnes kun i 10mg dosering) like effektivt som 80 mg Lipitor alene. Bruker man høyere doser statin sammen med Ezetrol oppnår man selvsagt bedre senking enn maksimal dose med et medikament. Kan brukes alene hos pasienter som er statinintolerante. Det er søkt opptak på blåreseptordningen for denne medisinen.