HENTE MEDISINER FOR ANDRE: Personen du skal hente ut medisiner til må samtykke. Fullmaktskjema er gyldig i 3 år dersom ikke noe annet spesifiseres på skjema.  Foto: Shutterstock
HENTE MEDISINER FOR ANDRE: Personen du skal hente ut medisiner til må samtykke. Fullmaktskjema er gyldig i 3 år dersom ikke noe annet spesifiseres på skjema. Foto: Shutterstock Vis mer

Hvem kan du hente medisiner på apoteket for?

Når du skal hente ut medisiner på resept for andre, må du ta med deg fullmakt og legitimasjonen til den som eier reseptene.

Når du skal hente dine egne medisiner med e-resept (elektronisk resept), er gyldig legitimasjon det eneste du trenger å ta med deg ved utlevering.

Hvis det er en annen personen som henter medisinen for deg, må vedkommende vise egen legitimasjon dersom personen ikke er kjent for apotekpersonellet. Det kreves også fullmakt og legitimasjonen til den som eier reseptene, ifølge Apotekforeningen.

Grunnen til de strenge innsynskravene skyldes pasientens rett til ikke å få sine helseopplysninger spredt til uvedkommende.

Ta med:
  1. Fullmakt med underskrift fra den som skal ha medisinene
  2. Din legitimasjon
  3. Legitimasjon for den som skal ha medisiner (Original - ikke kopi)

Kilde: Apotekforeningen

– Du kan hente for deg selv eller andre, men det er ulike krav til dokumentasjon avhengig av type resept. Ved henting av e-resept, hvor du ikke er kjent av apotekpersonalet, kreves gyldig legitimasjon. Ved henting av e-resept eller papirresept på vanedannende legemidler i for andre enn en selv, er det også krav til skriftlig fullmakt, opplyser Anne Røv-Johnsen, informasjonsfarmasøyt ved Vitusapotek Jernbanetorget.

En papirresept på et legemiddel som ikke er vanedannende, narkotisk eller som antatt kan misbrukes, kan i utgangspunktet hentes uten å vise legitimasjon.

LES OGSÅ: Hva er reglene for egenbetaling av medisin?

Fullmaktsskjema

Fullmakt behøver ikke skrives på bestemt skjema, men Apotekforeningens fullmaktskjema ligger lett tilgjengelig på nett. Dessuten er det mange apotek som kan levere ut, slik at du får fylt det ut hjemme.

– Bruk av dette skjemaet er hensiktsmessig, da det finnes felt for alle relevante opplysninger. En slik fullmakt er gyldig i tre år dersom ikke annet spesifiseres på skjema. I tillegg til fullmakt behøves det legitimasjon både fra fullmaktmottaker og resepteier. Du kan trekke tilbake en fullmakt senere, men må da ta kontakt med det aktuelle apotek, forklarer Røv-Johnsen.

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Brynjulf Barexstein

ALLMENNLEGE

Få svar innen 3 dager for 399,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Det tar ikke lang tid å fylle ut fullmaktskjemaet, men det er viktig at den er ferdigutfylt når du leverer den fra deg.

Kravet om fullmakt gjelder ikke:

  • dersom du henter medisin for egne barn under 16 år.
  • dersom det er pleie- og omsorgstjenesten (PLO) som henter og det fremvises ansatt-ID.

(kilde: Helsedirektoratet)

– Det er sjeldent at det foreligger medisinsk behov for å gjøre unntak fra fullmakts- eller legitimeringskrav, sier Røv-Johnsen.

LES OGSÅ: Har du spørsmål om medisin?

Fullmakt for å hente medisiner til barn over 16

I tillegg til å vite barnets personnummer, trenger du fullmakt hvis barnet er over 16 år.

– Barn over 16 år regnes som voksne og samtykkekompetente i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Barn mellom 12 og 16 år kan også be legen gi redusert innsyn dersom det gjelder legemidler de ikke ønsker at foreldrene skal vite om, sier Røv-Johnsen.

I alle tilfeller ved henting til barn (0-16 år), bør apoteket forsikre seg om at det er pasientens foresatte som henter.

– Steforeldre og søsken kan heller ikke hente for mindreårige uten samtykke fra den mindreåriges foresatte, påpeker provisorfarmasøyten.

LES OGSÅ: Enorme prisforskjeller på reseptbelagte legemidler

Er personen man henter medisiner for nødt til å samtykke?

Alle samtykkekompetente personer, som du skal hente e-resept for, må samtykke på forhånd.

Apotekansatte kan skjønnsmessig gjøre unntak fra kravet hvis utlevering av medisiner anses som nødvendig for pasientsikkerhet.

– Det avgjøres ut fra hva som vurderes som forsvarlig. Det er ellers gjort enkelte andre unntak slik at de som har tjenstlig behov for å hente medisiner til andre, slik som pleie- og omsorgstjenesten er unntatt kravet om skriftlig fullmakt, sier hun.

HUSK ID: Ved utlevering av medisin på faksresepter og telefonresepter, er det naturlig for apoteket å be om legitimasjon. Foto: Shutterstock
HUSK ID: Ved utlevering av medisin på faksresepter og telefonresepter, er det naturlig for apoteket å be om legitimasjon. Foto: Shutterstock Vis mer

LES OGSÅ: Flere ser apotek som et alternativ til fastlegen

Opplysninger om e-resept er helseopplysninger

Det er strenge innsynskrav og krav til dokumentasjon til hvorfor man trenger innsyn i andres e-resepter.

– Vi kan ikke åpne reseptformidleren og sjekke om det er kommet en resept, dersom du ikke er kjent for apoteket og ikke kan legitimere deg. Dette gjelder både over telefon eller i apoteket. Å få tak i andres personnummer er dessverre ikke så vanskelig som mange tror, påpeker Røv-Johnsen.

Unngå også å si personnummeret ditt høyt, for å unngå at andre overhører det.

– Det står på legitimasjonen din og vi behøver ikke å få det opplest. Apotekene tar diskresjon og personvern på alvor, men kan dessverre ikke alltid unngå at noen kommer for nær, og kan dessverre heller ikke sikre deg dersom du selv snakker med høy stemme, legger farmasøyten til.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 399,-