Hva er Xenical?

Xenical er et vektreduserende medikament mot helseskadelig overvekt. Det blokkerer ca. en tredjedel av fettet du spiser fra å bli tatt opp i tarmen.

StarthjelpXenical er et medikament mot fedme, og finnes som kapsler. Xenical er ment som en starthjelp for overvektige som vil ned i vekt, og skal brukes samtidig med kostveiledning og mosjonsplanlegging.

Xenical fås bare på hvit resept, og behandlingen er relativt kostbar. Utgifter til medisinsk behandling kan imidlertid gi rett til skattefradrag.

Hvordan virker Xenical?Virkestoffet heter Orlistat. Hver kapsel inneholder 120 mg av virkestoffet.

Xenical virker bare lokalt i tarmen der den påvirker oppsuging av matfett fra tarmen uten å sette ned matlysten:

Når du har spist mat som inneholder fett, vil matfettet bestå av store molekyler i tarmen. For at disse skal kunne bli sugd opp fra tarmen og komme kroppen til nytte, må det først brytes ned til bittesmå fettpartikler ved hjelp av såkalte lipaser. Lipaser er enzymer som kroppen produserer og som sprøytes inn i tarmen når du har spist.

Xenical påvirker hvor godt disse enzymene greier å dele opp fettet, ved at virkestoffet -klistrer- seg på enzymene og hindrer dem fra å bryte ned en del av fettet i måltidet.

Når du bruker Xenical vil ca. 30% av matfettet du har spist gå rett gjennom tarmen i steden for å bli suget opp. Xenical tas ikke opp fra tarmen selv, og har derfor bare virkning lokalt.

Xenical skiller ikke på fett! Xenical fører til at kroppen din vil ta opp mindre av de fettløselige vitaminene: Vitamin A, Vitamin D og Vitamin E, og du bør ta tilskudd av disse vitaminene (helst på kveldstid) så lenge du bruker Xenical.

Hvordan skal man bruke Xenical:Anbefalt dosering er 1 kapsel på 120 mg til hvert hovedmåltid, inntil 3 kapsler om dagen. Kapselen kan tas under måltidet, eller inntil 1 time etter måltidet.

Hvis det du spiser ikke inneholder noe fett, eller hvis du du vil hoppe over et måltid, kan du la være å ta Xenical.

Det er ikke vist at det har noen større effekt på vekten å ta mer enn 3 kapsler om dagen (men det gir større bivirkninger).

Samtidig som du bruker Xenical, er det anbefalt at du har et kosthold som er variert og sunt, der andelen fett i måltidet ikke skal være mer enn 30%, helst mindre. Maten kan med fordel være fordelt over 3 hovedmåltider (hvor du bruker Xenical), og 2 små mellommåltider (frukt og lignende)

Hvor mye kan jeg regne med å gå ned?Sammenslåtte data på effekt fra fem 2-års studier viser at 1 års behandling kombinert med kalorifattig diett førte til at 20% av pasientene reduserte sin vekt med 10% eller mer, i forhold til 8% i placebogruppen. Gjennomsnittlig forskjell i vekttap var 3,2 kg i forhold til placebo. Hos pasienter med diabetes type II ble det vist at 9% av pasientene responderte på Xenical (>10% av kroppsvekt), mens placebogruppen viste 4% respons. Gjennomsnittlig forskjell i vekttap hos aktiv behandlet gruppe i forhold til placebo er 2,1 kg hos diabetes II-pasienter. Vektnedgangen skjer gradvis.

Hvor lenge skal man bruke Xenical?Denne avgjørelsen skjer i samråd med legen din. Sikkerheten eller effektiviteten av bruk av Xenical i mer en 2 år er ikke dokumentert ennå.

Hvem kan bruke Xenical?Det er strenge kriterier for hvem som kan få Xenical. For at legen skal skrive ut medikamentet må personen ha:

1) BMI (Body Mass Index) over 30. Dette regnes som fedme, og innebærer betydelig økt risiko for mange sykdommer. Du kan lese mer om dette på overvektssenteret.

2) BMI over 28, men som i tillegg har minst en risikofaktor for sykdom. Dette kan være sukkersyke, høyt blodtrykk, høyt kolesterol. Det er legen som bestemmer om en person fyller kriteriene.

Regnestykket for å finne ut din BMI er slik: BMI = kg / m 2
Du deler altså vekten med kvadratet av lengden din.

Hvem skal ikke bruke Xenical? Xenical skal ikke brukes av personer som:

- Har kronisk malabsorbsjons-syndrom
Kronisk malabsorbsjonssyndrom vil si at man har nedsatt evne til til å suge opp næringsstoffer fra tarmen. Dette kan for eksempel være sykdommen cøliaki.

- Ammer, er gravide eller planlegger å bli det
Xenical er forsløpig såpass nytt at man ikke har noen erfaring med medikamentet under graviditet, og det er ukjent om stoffet går over i morsmelk. Derfor anbefales det at kvinner i fruktbar alder bør bruke sikker prevensjon så lenge de bruker Xenical. Xenical påvirker ikke sikkerheten av p-piller.

- Unngå Xenical hvis du tidligere har reagert med allergi mot Xenical eller virkestoffet orlistat.

- Dersom du får utslett eller andre allergiske reaksjoner, bør du slutte å bruke Xenical umiddelbart inntil du har diskutert det med legen din.

Vekselvirkninger med andre medisiner. Studier som har vært gjort med Xenical viser at det ikke har vært noen uheldige bivirkninger mellom vanlig foreskrevne medisiner som hjertemedisiner, p-piller, vanndrivende.

Allikevel er det viktig at du husker å alltid fortelle legen din hvilke medisiner du bruker, også de som fås kjøpt uten resept! Legen kan sjekke for hver av medisinene om det går bra å bruke dem samtidig med Xenical.

Xenical har vist seg å redusere blodnivået litt av et kolesterolsenkende middel som heter Pravachol.

Personer som har sukkersyke, får som regel bedre kontroll over blodsukkeret når de går ned i vekt, og det kan hende at medisinen eller insulinmengden må justeres etter hvert som vekten går ned. Det er derfor viktig å følge nøye med på blodsukkeret ved behandling med Xenical.

Xenical påvirker ikke effekten av alkohol.

Hvilke bivirkninger er vanlige?De fleste bivirkningene som er rapportert kommer fra mage og tarmsystemet.

Dersom maten du spiser inneholder mye fett, vil du få hyppig avføring som er løs og oljeaktig fettet, samt luftplager. Noen opplever også at de de ikke har helt kontroll over avføringen når de har spist for mye fett, og kan oppleve at avføring av og til kommer ut samtidig med tarmluft. Dersom du spiser sunn mat, og hvor energien i måltidene i maksimalt 30% kommer fra fett, blir fordøyelsesplagene små.

En sjelden gang har man sett allergiske reaksjoner med Xenical. Du bør slutte med Xenical umiddelbart og oppsøke lege dersom du opplever kløende utslett, blemmer, pusteproblemer, oppkast eller uvelhet. Dersom du opplever noe som du tror kan være bivirkninger, bør du også kontakte lege, selv om det er bivirkninger som ikke er beskrevet i pakningsvedlegget.

Pris
84 kapsler koster kr 641,60.

Kilder: Felleskatalogen, Norsk legemiddelhåndbok, Statens legemiddelverk.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen