Har kortison noen bivirkninger?

Dessverre er svaret ja, og dessverre har kortison mange mulige bivirkninger.

Det finnes nær sagt alle mulige bivirkninger men her nevnes kun de viktigste:

 • Redusert motstandskraft mot infeksjoner fordi immunforsvaret bremses.
 • Forandringer i kroppsfigur og utseende; fettet fordeles annerledes på kroppen og mange får et typisk "måneansikt-
 • Hudforandringer: Strekkmerker og tynn, skjør hud.
 • Benskjørhet. Dette kan forebygges ved samtidig å gi medisiner som forebygger benskjørhet.
 • Sukkersyke. Eldre er mest utsatt for dette og ofte kan det være nødvendig å bruke insulin i en periode.
 • Høyt blodtrykk.
 • Psykiske bivirkninger. Det vanligste er rastløshet, noen får problemer med å sove og kan bli oppstemte.
 • Gravide kan bruke kortison hvis sykdommen tilsier det, dette kan gi litt mindre vekst hos fosteret, men det er ikke sett misdannelser.

Korte kurer gir sjeldent bivirkninger
Alle disse bivirkningene kommer hyppigere ved større doser eller ved langvarig bruk. En kortvarig -kur- med kortison vil sjeldne gi bivirkninger. Hvis du får bivirkninger etter at du påbegynner en kortisonbehandling er det veldig viktig at legen din får vite om dette.

Som nevnt tidligere i artikkelserien vil lengre tids bruk av kortison føre til at kroppen produserer mindre eget kortison. En viktig bivirkning er derfor den som kommer hvis man etter lengre tid på kortison brått avslutter behandlingen. En mengde symptomer kan da oppstå trøtthet, kvalme, magesmerter og ulike abstinenssymptomer. Dessuten kan sykdommen man behandles for blusse opp igjen. Alle endringer i medisinen må derfor avtales med din egen lege.

Tips og råd for bruk av kortison

 • Kortison skal fortrinnsvis tas om morgenen.
 • Ha alltid nok kortison tilgjengelig slik at det ikke blir ufrivillige pauser i behandlingen hvis du går tom for medisin.
 • Hvis du bruker kortisontabletter og får feber, større skader, kvalme, brekninger eller diaré må du kontakte lege. Inntil du får kontakt med legen bør dosen dobles ved feber mellom 38 og 39 og tredobles ved temperatur over 39. Dette kan du avtale med legen din idet du begynner med denne medisinen.
 • Hvis du har problemer med syre i magen eller sure oppstøt bør du unngå kaffe, tobakk, alkohol, dispril og betennelsesdempende medisiner som for eksempel Ibux, Naproksen osv.
 • Hvis du har uforklarlig mye tørste og tisser oftere enn vanlig kan det være et tegn på begynnende sukkersyke og lege bør kontaktes.
 • Legen din vil prøve å begrense kortisonkuren til så kort tid som forsvarlig og i minste dose som gir god nok virkning. Følg legens anvisning veldig nøye.

Avslutning av kuren
En kur på under 7 dager kan som regel avsluttes brått, men ved opptil 14 dagers kur er det fornuftig å trappe ned trinnvis, for eksempel ved å halvere dosen hver dag. Dette skal imidlertid legen din gi deg nøye beskjed om. Brukt på riktig måte kan kortison gi mange pasienter en bedre hverdag og fri fra mange av sine plagsomme symptomer. Kortison har imidlertid mange mulige bivirkninger og det er viktig at du og legen din er helt enige om hvordan medisinen skal brukes.

Lommelegens artikkelserie om kortison;
Hva er kortison?For lite eller for mye kortison - hva skjer da?Hvilke sykdommer behandles med kortison?Har kortison noen bivirkninger?