KORTISON: Kortisol er stoffet som kroppen produserer selv, kortison er syntetiske stoffer som etterligner kroppens kortisol. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
KORTISON: Kortisol er stoffet som kroppen produserer selv, kortison er syntetiske stoffer som etterligner kroppens kortisol. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

For lite eller for mye kortison - hva kan det føre til?

Sykdommer kan forårsakes av for lite kortison (Addisons sykdom) og for mye kortison (Cushings syndrom).

Kortisol, produseres i binyrebarken. Kortison kan også tilføres kroppen via medisiner, som er syntetiske stoffer som etterligner effektene av kroppens eget kortisol.

Både for mye og for lite kortison er uheldig for kroppen. For mye kortison vil gi en rekke bivirkninger, noen ganger er relativt store doser nødvendig for å kontrollere sykdommer, og da vil bivirkningene dukke opp. For lite kortison vil også gi en rekke symptomer, alt fra lette bivirkninger til meget alvorlige symptomer.

For mye kortison - Cushings syndrom

Et langvarig høyt nivå av kortisol vil føre til Cushings syndrom.

Den vanligste årsaken til dette er inntak av kortisonholdige medisiner, men en sjelden gang kan årsaken være en kortisonproduserende svulst i hjernen eller i binyrebarken (1).

LES MER:
image: Cushings syndrom

Cushings syndrom

Symptomer

Hyppige symptomer er:

  • vektøkning
  • måneansikt
  • omfordeling av fett på kroppen (fettet legger seg hovedsakelig på overkroppen, rundt brystkassen og magen samt i nakken) (3)
  • rød-lilla strekkmerker (2) (3)
  • hudblødninger (1) (3)
  • muskelsvakhet (2) (3)
  • svakhet og forstyrrelser i menstruasjonen (1)

Dessuten kan alle bivirkninger av kortison komme i varierende grad.

Behandling

Behandlingen er fjernelse av en eventuell svulst eller reduksjon i medisindosene hvis det er forsvarlig (1). Reduksjon av medisindose bør kun gjøres i samråd med lege!

Dersom behandlingen er vellykket og kortisol-nivået hos pasienten er blitt normalisert vil de fysiske symptomer vanligvis forsvinne innen 12 måneder (1).

Symptomer som høyt blodtrykk, benskjørhet og økt blodsukker vil i så fall vanligvis bedre seg (1)

For lite kortison

Årsaken kan være en primær binyrebarkesvikt som også kalles Addison sykdom eller en sekundær binyrebarksvikt (3).

I første tilfellet er produksjonen av kortisol i binyrebarken redusert.

Bakenforliggende årsaker kan eksempelvis være autoimmune sykdommer, blødninger, infeksjoner, kreft eller noen legemidler (2) (3).

Ved sekundær binyrebarksvikt er bakenforliggende årsak redusert produksjon av ACTH (= et hormon), som følge av for eksempel sykdom i hypothalamus/hypofyse (= kjertler i hjernen) eller behandling med kortison med påfølgende ACTH-mangel (3).

LES MER:
image: Addisons sykdom

Addisons sykdom

Symptomer

En slik tilstand vil gi symptomer som (2) (3):

Livstruende lave nivåer av kortison kan blant annet gi uttørking, oppkast, magesmerter, (3) (4), i noen tilfeller feber (3).

Behandling

Behandlingen er selvsagt kortison, i akutte tilfeller som intravenøse injeksjoner.

Kilder:

Denne artikkelen har blitt oppdatert i sin helhet av lege Frierieke Rieger. Den ble opprinnelig skrevet i 2003, forfatter ukjent.

Kilder ved revisjon: (1) www.helsebiblioteket.no (2) www.helsebiblioteket.no – nasjonal veileder i endokrinologi (3) www.legemiddelhandboka.no (4) www.lvh.no