Bytte av medisiner på apoteket

I det siste har du kanskje oppdaget av apoteket gir deg en medisin med et annet navn enn det som sto på resepten. Dette kommer av en ny regel, som gir apoteket mulighet til å bytte til rimeligere medisiner med samme virkestoff som de du hadde tidligere, men med et annet navn.

Artikkelen er skrevet av Cam Nguyen, Stud.Pharm.

Generiske legemidler = kopimedisinGeneriske legemidler, eller mer kjent som kopimedisin, skal ha samme effekt og være like sikker for pasientene som alternative og dyrere medisiner. I dag er det vanlig at legen skriver ut legemiddels merkenavn på resepten. Forskrivning av virkestoffet, såkalt generisk forskrivning, innebærer at legen skriver navnet på virkestoffet på resepten istedenfor. På apoteket kan du da velge det rimeligste alternativ ut i fra det forskrevne virkestoffet. Leger er riktignok lovpålagt å skrive ut det billigste preparat, men det er som regel vanskelig å håndheve denne praksisen, siden de har lite oversikt over alle rimelige alternativer som kommer i markedet til enhver tid. Konsekvensen er at de aller fleste leger skriver ut kjente, dyre originalpreparater.

Bestemt på Stortinget
I Stortingsmeldingen nr 18 ble det foreslått å pålegge legene å forskrive virkestoff istedenfor merkenavnet. Dette kommer frem ut fra et ønske om å redusere kostnader knyttet til generiske legemidler. Målet med dette er å fremme priskonkurranse for å sikre lavere legemiddelpriser både til kunden og for samfunnet. I meldingen foreslo regjeringen en forsøksordning hvor legene frivillig kunne forskrive virkestoff for å innhente mer kunnskap før ordningen eventuelt skal etableres permanent. En slik praksis skal tas hensyn til å balansere med kravet om riktig og forsvarlig legemiddelbruk. Den vil også kunne svekke merkelojaliteten hos både lege og pasient og gjøre bytte mellom generiske legemidler mye enklere og tryggere.

Hva betyr dette for meg som pasient?Generisk forskrivning kan føre til hyppigere bytting mellom ulike preparater med samme virkestoff. Hva dette innebærer for hver enkelte pasient er at man kan få utlevert et legemiddel som kan ha et annet merkenavn ved hver reseptfornyelse.

UlemperDet vil imidlertid være noe praktiske ulemper med tanke på at pasienter kan få vansker med å forholde seg til nytt utseende på pakningen og tabletter, og at man da frykter økt risiko for feilbruk av legemidler. En annen ulempe er at det blir vanskelig for legen å følge med på bivirkninger som følger av legemiddelets tilsetningsstoffer som kan variere mellom generiske preparater.

Fordeler
Apoteket oppfordrer pasienten til å lære navnet på virkestoffet som er i medisinene, dette står på pakningen sammen med merkenavnet. Det vil dermed gjøre det lettere for pasienten å forholde seg til de medisinene man bruker. Og i tillegg vil det kunne gjøre det enklere for pasienten å bytte, siden navnet på resepten vil alltid være i samsvar med det som står angitt på det utleverte legemidlet.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 399,-