Bivirkninger

Alle medisiner kan ha bivirkninger. De vanligste er kvalme, oppkast, diaré, svimmelhet og søvnighet.

Når ta kontakt med lege?Hvis bivirkningene er plagsomme, bør du ta kontakt med lege.
Ved allergiske reaksjoner som utslett eller tung pust skal du ikke ta mer medisin, og du skal øyeblikkelig kontakte lege.