Barn og medisinbruk

Barn må vanligvis ha medisiner i mindre doser enn voksne. For mange medisiner kan dosen regnes ut etter alder og vekt.

Ikke bare mindre dosering
Noen medisiner oppfører seg annerledes i kroppen hos barn enn hos voksne, og dosen kan ikke uten videre beregnes matematisk. Vær oppmerksom på at små barn må få spesielt små doser av acetylsalisylsyre (blant annet Dispril®) og jern.

Skadelig for barnEn del medisiner skal ikke tas av barn, enten fordi vi ikke vet om de kan være skadelige, eller fordi det er påvist at de kan være skadelige eller hemme utviklingen.

Vanskelig å svelge!Barn kan ha vanskelig for å svelge tabletter og kapsler. Tabletter (men ikke kapsler) kan knuses og blandes i syltetøy. Mange medisiner finnes dessuten i flytende form.