Amming og medisinbruk

Mange medisiner skilles ut i morsmelken, men i lavere konsentrasjon enn i morens blod.

Les produktomtalenI produktomtalen er det oppgitt om et medikament går over i morsmelken, og om det kan være skadelig for barnet.

Amming best for barnetMorsmelk er den beste næringen for spedbarn. I mange tilfeller vurderes nytten av morsmelk som større enn mulige skadevirkninger av små mengder medikamenter, og moren rådes til å fortsette å amme selv om hun bruker medikamenter. Andre medikamenter er giftige for barnet, og moren må slutte å amme på grunn av behandlingen.