A-, B- og C-preparater

Alle medisiner deles inn i gruppene A, B eller C. Her får du vite hva inndelingen betyr.

A-preparater

Dette er medisiner som er sterkt vanedannende. Eksempler er morfin og andre opiater som virker smertestillende. Alle a-preparater skrives ut på en egen respet og du må vise legitimasjon når medisinen hentes.

B-preparater

Dette er også medisiner som er vanedannende, men ikke fullt så sterke som A-preparater. Eksempler er valium, paralgin forte og sovemedisiner. Du må også vise legitimasjon når disse medisinene skal hentes.

C-preparater

C-preparater er alle andre medisiner det kreves resept for å få kjøpt. For eksempel blodtrykksmedisiner, p-piller, kortison, astmaspray, kolesterolsenkende medisin og antibiotika faller inn under denne gruppen.

LES OGSÅ: Hva er reglene for blå resept og egenbetaling?

Godkjenningsfritak

Noen medisiner må legen søke spesielt om å skrive ut, dette kalles godkjenningsfritak. Dette er medisiner som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, men som det likevel er ønskelig at pasienten skal bruke. Legen må da skrive en søknad som sendes til det lokale apoteket som skal levere ut medisinene. Apoteket sender da søknaden videre til Statens Legemiddelverk for behandling.

LES OGSÅ:
image: Hvem kan du hente medisiner på apoteket for?

Hvem kan du hente medisiner på apoteket for?