Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan dette være en kronisk prostatitt ?

Spørsmål

Hei Johannes! Jeg er en 56- år gammel mann som i en del år har hatt noe smerter/ubehag ifbm. sædavgang. Helst mot slutten, men det går over umiddelbart etterpå. Det har kommet og gått litt, senest for noen måneder siden var det nesten normalt en liten periode. Men nå er det tilbake og er noe plagsomt, selv om jeg har ganske mye glede av sex likevel. Jeg har ingen symptomer utover dette, og klarer ikke å finne noen andre beskrevne sykdommer som jeg skulle kunne lide av. Mest nærliggende er prostatitt i en eller annen variant, men jeg synes det er for mye som ikke passer. Jeg har tatt PSA blodprøve da jeg var rundt 50 år, og en rektal undersøkelse et par år senere uten at noe ble funnet da. Tanken om prostatakreft har jo streifet meg til tross for disse negative funnene. Har ikke tatt opp disse plagene med min fastlege, dels fordi dette gjerne er i kategorien «pinlige sykdommer». Og jeg har hatt en meget hyggelig kvinnelig lege i mange år, som jeg sliter litt med å ta opp dette med. Den rektale undersøkelsen ble utført av en mannlig kollega av henne. Men jeg er jo innstilt på å gjøre noe med dette nå, spesielt på grunn av at jeg er i et parforhold nå etter mange år som singel. Har vel tenkt tanken at det kan være smittsomt. Andre forhold kanskje verdt å nevne; Som tidligere sjømann har jeg hatt flere kjønnssykdommer, og urinveisinfeksjoner i unge år. Alt ble behandlet, og jeg har ikke merket noe til dette i ettertid. Jeg sykler også mye, tidligere svært mye, også ritt. Belastningen på prostata området med mye sitting på smale seter, er kanskje en mulig faktor? Selv om jeg ikke har merket noen forskjell i vintersesongen når sykkelen er parkert. Håper det er mulig at dere om ikke annet kan gi meg noe mer kjøtt på beinet, som jeg eventuelt kan ta med videre til min fastlege og kanskje spesialist i urologi.

Mann 56
Svar

Hei og takk for brevet ditt. Som oftest vil slike plager som du beskriver stamme fra en prostatitt, som altså er en betennelse eller en inflammatorisk tilstand som er lokalisert til prostatakjertelen og/eller dens nærmeste omgivelser. Du skriver at det ikke er så meget som passer med denne diagnosen hos deg og det kan nok være tilfelle, men i alle fall er det prostatitt i en eller annen form man først vil tenke på når du beskriver det du kjenner. Prostatitt er et vanskelig emne og det har gjennom tidene vært forskjellige inndelinger av tilstanden, avhengig av hvilken litteratur man støtter seg til. Du nevner at legen din ikke fant noe da du ble eksplorert for flere år siden og det var jo bra, men det er absolutt på sin plass å få det gjort igjen, likeledes å gjenta PSA-prøven. Man må selvsagt alltid tenke på en prostatacanser og enhver lege vil jo kontrollere for det, men det er ikke vanlig at den akkurat gir slike symptomer som du har. Likeledes er det nok ikke så sannsynlig at eldre infeksjoner spiller noen særlig rolle i et sykdomsbilde som ditt. Og vanligvis forbinder man ikke en manns eventuelle prostatitt som smittebærende til seksualpartner.  


Det vanlige er å dele prostatitt opp i tre: 1) Akutt prostatitt. Hurtig innsettende plager som omfatter forhøyet temperatur, frysninger, sterk sykdomsfølelse, smerter og ubehag ved vannlatning. hyppig vannlatning samt bakerier i urinen. Kan være alvorlig og behandles med antibiotika etter prøvetagning. 2) Kronisk ikke-bakteriell prostatitt. Her er årsaken generelt ukjent, men bakterier kan være en mulig årsak. Her er smerter lokalisert til bekkenet hovedsymptomet. 


3) Kronisk prostatitt. Dette er den vanligste og vel det man vel først tenker på ved det du beskriver. Symptomene vil variere og kan være vesentlig mer omfattende enn de du har, som altså i det alt vesentlige dreier seg om smerter og ubehag etter sedavgang. Dette er henvisningsgrunn til urolog, ingen tvil. Legen din vil ganske sikkert ta spørsmål om dine nåværende plager på helt strak arm, hun er vant til at slike spørsmål hyppig dukker opp hos menn i din alder. Snakk med henne om dette så vil hun kunne skaffe deg time hos en egnet urolog. Ofte har urologene lang ventetid så hvis du bor i eller i nærheten av en større by så kan det hende at det finnes privatpraktiserende urologer der, de har ofte kortere ventetid enn det sykehusavdelinger har. 


Du nevner at du sykler mye og spør om ikke det kan være årsaken til plagene dine. Det kan det helt sikkert;- ofte er det en kombinasjon av en lettere prostatitt med sykling som forverrende faktor. Du nevner også temperatur;- det er vanlig at plager med en kronisk prostatitt kan bli verre når temperaturen synker, men det har altså ikke du merket. Hvorom allting er, en urolog vil undersøke deg grundig og finne ut hva som feiler deg, hva som skal gjøres og gi deg råd om hvordan du skal forholde deg. Lykke til og god bedring !