Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Ulcerøs kolitt og slankeoperasjon

Spørsmål

Hei! Kan jeg med ulcerøs kolitt ta slankeoperasjon?

Svar

Hei!

Dette var et interessant spørsmål. Tidligere har det vært lite problem med fedme blant paisenter med inflammatorisk tarmsykdom (Cronhs sykdom og ulcerøs kolitt), da malabsorpsjon (dårlig ernæringsopptak) har vært typisk for denne pasientgruppen. Men det finnes selvsagt noen pasienter hvor dette kan være en relevant problemstilling.

Det er noen få studier som viser at slankeoperasjon kan gi en økt risiko for å få inflammatorisk tarmsykdom, men slik jeg forstår spørsmålet så har du allerede diagnosen ulcerøs kolitt. Det er også noen få studier som viser at pasienter med IBD (inflammatorisk tarmsykdom) kan oppnå like gode resultater i vektnedgang som pasienter uten IBD. Det å ha IBD er i seg selv ikke grunn nok alene til å ikke utføre slankeoperasjon, men det gjør vurderingen noe mer komplisert. Og de studiene som er på pasienter med IBD og slankeoperasjon er heller få.

Pasienter med IBD får som regel behandling med medisiner som supprimerer (hemmer) immunforsvaret. Dette kan øke risikoen for infeksjoner og postoperative komplikasjoner. Videre må en operasjon times riktig mhp sykdomsaktivitet og behandlingen av denne. Tidligere operasjon i buken for IBD kan gjøre operasjon for fedme teknisk vanskeligere, og motsatt kan slankeoperasjon gjøre fremtidig operasjon for IBD teknisk vanskeligere.

Når det gjelder fedmeoperasjon så er det også to ledende, og forskjellige, operasjonsmetoder her i landet; gastric sleeve og gastric bypass. Og det er også strenge kriterier for å bli akseptert for slankekirurgi. Kirurgen må i tillegg vurdere hvor forhøyet risiko det er for komplikasjoner, hvilken erfaring vedkommende har med operasjonspasienter med IBD, vurdere det opp mot slankeoperasjonsmetoden vedkommende kan, om han/hun er komfortabel med å operere en slik pasient, eller om sykehuset/klinikken vil tilby operasjon til en pasient med den aktuelle risikoprofilen.

Så det korte svaret på ditt spørsmål vil være "ja, det er mulig", men det er en komplisert vurdering som bør gjøres i hvert enkelt tilfelle i felleskap mellom gastroenterolog (som behandler og følger opp ulcerøs kolitt), gastrokirurg (som utfører slankeoperasjon) og deg som pasient.

Med vennlig hilsen,

Ivan Brox