Crohnssykdom og valg av hodepinetabletter

Spørsmål

Hei
Jeg har Mb Crohn og fikk operert bort en del av tynn og tykktarm for 4 år siden (sykdommen er meget aktiv). Kan jeg bruke Ibux mot hodepine etc.?
Iflg bruksanvisningen skal man ikke bruke den hvis man har mage/tarmsår. Ev. hva er best å bruke?

Sykdommer: Mb Crohn
Medisiner: Pentasa
Minifom

Mann, 25 år

Svar

Det er riktig at medisiner som inneholder ibuprofen (f.eks. Ibux), naproxen og acetylsalisylsyre kan være "harde" mot magen og i verste fall kunne føre til magesår. Derfor anbefales i utgangspunktet disse ikke til personer som har eller har hatt magesår. Når det gjelder deg, så vil jeg nok ikke anbefale Ibux til deg. Har du behov for Ibux, ville jeg tatt dette opp med legen direkte.

I stedet for Ibux, vil jeg anbefale deg paracetamol. Paracetamol påvirker ikke magen slik som Ibux gjør. Paracetamol virker godt mot hodepine og er den vanligst brukte smertestillende og febernedsettende medisinen.